Avaleht Haridus

Haridus

Kuni 15. veebruarini värbab SA Kiusamisvaba Kool uusi kooliperesid, kes on valmis sellest sügisest oma koolides kiusamist senisest süsteemsemalt ennetama ja vähendama. Esmakordselt loodab sihtasutus värvata ka kuni 10 venekeelset kooli üle Eesti. KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste väljatöötatud teaduspõhine programm, mis näeb ette erinevaid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise […]

Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore teadlase preemiale ja noore IT-teadlase preemiale. Mõlemad preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot. Noore teadlase preemia rahastajaks on Väino Kaldoja ja noore IT-teadlase preemia rahastajaks Skype Eesti. Kandidaate võivad esitada taotlejad ise, nende […]

Uuel aastal alustab Valga Muusikakool koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega muusikatehnoloogia õpetamist. Sellel aastal on õppeaine suunatud muusikakooli vanemate klasside ja gümnaasiumiõpilastele valikainena. „Alustasime koos Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna helitehnoloogia õppekava arendajatega ettevalmistustöödega juba selle aasta kevadel. Nemad aitasid meil välja töötada ka õppekava. Sel õppeaastal pakume muusikatehnoloogiaõpet valikainena Valga Gümnaasiumi […]

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksis ka sel aastal ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele. Sel aastal pälvisid ühekordse õpitoetuse suurusega 500 eurot kaks Eesti Maaülikooli tudengit: Edgar Metsar, kes õpib põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval, ja Oscar Rahu, kes õpib geodeesia ja maakorralduse õppekaval. Toetuse taotlemiseks tuleb […]

Eile, 13. detsembril lõppes Viljandis müürseppade kutsemeistrivõistlus Jõulukellu, kus esikoha pälvisid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilased Veiko Kook ja Kristo Kinks. Teisele kohale tulid Arnold Karing ja Venna Simm Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Kolmanda koha said David Skrjabin ja Sten Pukk Rakvere Ametikoolist. Võistlusest võttis osa üheksa kooli. Kolmepäevasel võistlusel tuli noortel müürseppadel 14 tunniga laduda välisseinafragment koos soojustusega. […]

AI- ehk tehisintellektiekspertide hinnangul automatiseeritakse järgmise 15 aasta jooksul pooled olemasolevatest töökohtadest, mistõttu mõned elukutsed kaovad, teised muutuvad kardinaalselt ja kujunevad välja täiesti uued erialad. Teadlaste hinnangul on aga olemas mõned karjäärivalikud, mis ka tulevikus oluliselt ei muutu. Tehisintellekti tähtsus tehnoloogiamaailmas on vaieldamatult tõusmas. AI valitseb juba praegu olulist osa meie mobiilirakendustest ja veebilehtedest. Mitte […]

Täna võetakse Tallinnas kokku kolm aastat kestnud Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projekt, mille käigus loodi üle 70 ühisõpilasfirma Soome, Rootsi, Läti ja Eesti õpilaste vahel. Projekti juhtivpartneri JA Eesti direktor Kersti Loor märkis, et kolme õppeaasta jooksul kestnud projekt osutus vägagi edukaks, sest rahvusvaheline seltskond, teiste riikide õpilastega suhtlemine ja tegevuse koordineerimine andis õpilastele väga hea kogemuse. […]

Tallinna Haridusamet annab tänavu esimest korda välja missioonipreemia, et tunnustada inimesi, kes oma tegevusega toetavadharidusameti missiooni elluviimist. Kandidaate saab esitada kuni 3. detsembrini. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib Tallinn hariduse missioonipreemiaga tunnustada inimesi, kes oma tegevuses on lähtunud eelkõige õppijate vajadustest. „Tõsiasi, et oleviku haridussüsteem valmistab ette tuleviku inimesi, sunnib meid alatasa leidma lahendusi ja […]

Põhja-Tallinna linnaosas asuv Kopli lasteaed tähistas 100. sünnipäeva. Suurt juubelit tähistati Salme kultuurikeskuses toimunud kontsert-etendusega. Olulisi tähtpäevi on koguni kaks: lasteaed sai 100-aastaseks ja lasteaiahoone 90-aastaseks. „Tuhat tänu kõigile, kes sünnipäeva oma heade soovide, piltide, luuletuste, kingituste ja lauludega nii toredaks ja meeldejäävaks muutsid. Tänan kõiki asutusi, kes ulatasid oma abikäe Kopli lasteaia 100. aastapäeva […]

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore haridustegelase preemiale ning reaalainete eripreemiale, taotlusi oodatakse 20. novembrini. Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades. Kandidaate preemiale saavad esitada nii tingimustele […]