Avaleht Haridus

Haridus

Tallinna linna üldhariduskoolides alustab uut õppeaastat kokku 44 200 õpilast, neist umbes 4300 läheb esimesse klassi. „Kooliteed alustavaid lapsi on paarisaja võrra enam kui eelmisel õppeaastal,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „2005/2006 õppeaastaga võrreldes on aga esimese klassi lapsi lausa 1200 võrra enam. Tallinna üldhariduskoolide õpilaste üldarv on kerkinud sama õppeaastaga võrreldavale tasemele ning kaheksa aasta taguse […]

1. september on teadmistepäev. Otepää vallas alustab sellel päeval esmakordselt oma kooliteed 71 last. Otepää vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100 euroga. Ranitsatoetust makstakse Otepää valla elanikuna registreeritud ja 2018.aasta septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele. Otepää Gümnaasiumis avatakse kaks esimest klassi, kus kokku õpib 40 last, 10. klassis asub õppima 28 koolinoort. Pühajärve […]

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli suvisel vastuvõtul sai tänavu kandideerida kuuele rakenduskõrghariduse ja kolmele kutseõppe õppekavale, lisaks esmakordselt avatavale terviseteaduse magistriõppekavale. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse 303-le õppekohale esitati sel suvel kokku 1454 avaldust, konkursiga 4,8 soovijat ühele õppekohale. Kõige suurem oli konkurss optometristi õppekavale – ühele õppekohale 8,1 inimest. Populaarsuselt järgmisele, ämmaemanda erialale, kandideeris 8 inimest ühele […]

Tänavu kevadel kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja järjekorras juba 14. Aasta Õpetaja konkursi. Kandidaatide esitamise järel alustasid tööd maakondlikud komisjonid, kelle ülesanne oli valida välja finalistid ehk need õpetajad ja haridustöötajad, kelle kandidatuur liigub edasi riikliku komisjoni lauale. Aasta Õpetaja 2018 finalistide nimekirjad leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt. Järgmise sammuna koguneb augustis riiklik haridustöötajate tunnustamise komisjon, […]

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus on koostöös Tartu linnavalitsusega korraldamas projekti “Samm tööellu”, mis on suunatud tartlastele, kes on 12 kuud või kauem tööturult eemal olnud ja ei õpi. Projekt pakub võimalust osaleda tasuta erinevates tegevustes, mis aitavad leida parimad võimalused tööle või õppima asumiseks. Osaleda saab koolitustel, erialakursustel ja tööpraktikal ning saada tasuta karjääri-, psühholoogilist […]

Tartus alustas tööd noortegarantii tugisüsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Tartu linnas töötav noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele […]

Tallinna Ülikooli (TLÜ) digitehnoloogiate instituut avab sel sügisel magistriõppe “Avatud ühiskonna tehnoloogiate” erialal, mis annab õppuritele teadmised ja oskused kasutada infotehnoloogilisi vahendeid andmepõhiste otsustuste tegemiseks nii riiklikul kui ka kogukondlikul tasandil. Avalduste vastuvõtmine toimub kuni 4. juulini. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkuti sõnul nõuab ühiskonnas üha kasvav infohulk pidevalt ressurssi […]

Inseneeria-, tehnoloogia- ja loodushuvilised noored saavad 4. juulini kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) uule maapõueressursside erialale, nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Droone, 3D virtuaalmaailma ja moodsat tehnikat sisaldava õppe eesmärk on valmistada noori ette tehnoloogiliselt järjest keerukamate maapõue- ja ehitusprojektide elluviimiseks. Geoloogia instituudi teadlase Rutt Hintsi sõnul on uue eriala avamise taga tööturu kasvav nõudlus maapõuega […]

Veel nädala jooksul on võimalik esitada sisseastumisdokumente kõrgema sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe erialadele õppima asumiseks. „Kandideerimine ja õppimine sõjalise kõrghariduse erialadel paneb teid kodumaa kaitsmise eesjoonele. Teie olete koos oma ustavate kaaslastega need, kes loovad laiapindse riigikaitse, mis on üheks peamiseks aluseks jätkuvale iseseisvusele,“ ütles kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema ülesandeid täietev kolonelleitnant Avo Veske. […]