Avaleht Poliitika Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused ootavad Tartu elanike tagasisidet
Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused ootavad Tartu elanike tagasisidet

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused ootavad Tartu elanike tagasisidet

Foto: Pixabay

Tänasest, 11. juunist on avalikul väljapanekul Tartu linna arengukava muudatusettepanekud ning järgmise nelja aasta eelarvestrateegia. Tartlaste ettepanekud mõlema arengudokumendi kohta on oodatud 6. augustini.

Dokumentidega saab tutvuda siin ning oma arvamused saab jätta samuti kodulehele või saata linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale (Raekoja plats 3 või lpmko@raad.tartu.ee).

Linna arengukavale aastateks 2018-2025 on tehtud 18 ettepanekut, millega fikseeritakse Tähtvere valla liitumisega kaasnenud olulisemad muutused, lisatakse uusi tegevusi ettevõtluse edendamiseks ning täpsustatakse sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna teemasid.

Tartu eelarvestrateegias aastateks 2019-2022 püütakse leida tasakaalu vajaduste ja soovide ning linna finantsvõimekuse vahel. Investeeringute valikul on eelistatud objekte, mille puhul on sotsiaalse kasu ning tehtavate kulutuste suhe parim.

Investeeringute valikul on eelistatud objekte, mille puhul on sotsiaalse kasu ning tehtavate kulutuste suhe parim.

Tartu lähiaastate üksikasjaliku finantsplaani prioriteet on endiselt haridus – kavandatakse haridustöötajate palgatõusu ning jätkatakse koolimajade remondiplaani elluviimist Variku kooli ja Annelinna gümnaasiumi täieliku rekonstrueerimisega ning paljudes koolides väiksemas mahus remondi tegemisega.

Käimas on ka lasteaedade renoveerimise kava tegemine. Esimestena rekonstrueeritakse Maarjamõisa ning Pääsupesa lasteaed.

Majandusvaldkonnas on plaanis koos maanteeametiga Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus, Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteealuse tunneli rajamine, mitmete tänavate rekonstrueerimine, kergliiklusteede ehitamine ja rattaringluse käivitamine.

Sotsiaalvaldkonna prioriteet on hooldusteenuste laiendamine ning sotsiaaltöötajate palgatõus. Kavas on Maarja peremajade, üldhooldekodude, kahe sotsiaalüürimaja ning koostöös erasektoriga ka esmatasandi tervisekeskuste rajamine.

Senisest rohkem on lähiaastail fookuses kultuur, eelkõige seoses Tartu linna kandideerimisega 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile.

Kommentaarid