Avaleht Keskkond EESKUJU! Brüsselis tunnustati Tallinna heakorrakuu kampaaniat
EESKUJU! Brüsselis tunnustati Tallinna heakorrakuu kampaaniat
Keskkond
0

EESKUJU! Brüsselis tunnustati Tallinna heakorrakuu kampaaniat

0
Foto allikas: tallinn.ee
Foto allikas: tallinn.ee

Tallinna Linnavalitsuse istungil esitasid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsused ülevaatliku kokkuvõtte 15. aprillist 15. maini 2015 Tallinnas läbiviidud heakorrakuu tulemuste kohta.

„Ülevaade Tallinna heakorrakuust esitati ühenduse EUROCITIES keskkonnafoorumis Brüsselis, kus tunnustati Tallinna tegevusi elanikkonna kaasamisel linna keskkonna hoidmisel ja keskkonnateadlikkuse suurendamisel. Tallinna kogemusi soovitati rakendada paremate praktikate näitena,“ ütles Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja lisas, et tänu heakorrakuu raames tehtud töödele ning korraldatud üritustele on linn puhtam ja linnaelanike keskkonnateadlikkus suurenenud. Tallinna Keskkonnaamet korraldas koostöös Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsustega 15. aprillist 15. maini 2015 Tallinnas heakorrakuu. Selle aasta heakorrakuu tunnuslause oli „Lööme linna läikima!”. Heakorrakuud koordineeris Tallinna Keskkonnaamet. Linnaosade valitsustega koostöös korraldati talguid ning muid kampaaniaga seotud üritusi.

Heakorrakuu kampaania avati 15. aprillil Tallinna Kommunaalameti korraldatud tänavapesu aktsiooniga Rannamäe teel. Heakorrakuu avatalgud toimusid Stroomi rannaalal Põhja-Tallinnas, millest võttis osa ca 500 vabatahtlikku, kes kogusid pargi- ja aiajäätmeid 85 m3 ehk ca 15 tonni ning põõsaste ümbert koguti ja rannaalale viidi tagasi 120 tonni liiva. Talgutel osales palju aktiivseid linnaelanikke, sealhulgas kooliõpilasi, pensionäre, Tallinna Keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste töötajaid jt. Heakorrakuu avatalgud toimusid koostöös Helsingi linnaga. Tallinna ja Helsingi vahel loodi Skype’i vahendusel videosild, kus mõlema linna esindajad tervitasid talgulisi ja kuulutasid talgud avatuks. Talgud Tallinnas ja Helsingis viidi läbi Läänemere initsiatiivi toetuseks. Avatalgutel teavitati inimesi jäätmete liigiti kogumisest ning kohal olid organisatsioonid nagu MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pandipakend ja MTÜ Eesti Pakendiringlus.

Järgmisel aastal tähistatakse Tallinna heakorrakuu 25. aastapäeva ning eesmärk on kaasata uusi sihtrühmi ning suurendada kampaania teavitust. Samuti on plaanis lisaks Helsingile teha koostööd teiste Läänemere-äärsete riikide pealinnadega (Riia, St. Peterburg).

mm

Kommentaarid