Avaleht Eesti elu Eeskujulikud majahoidjad, käimas on konkurss „Tallinna linna lumemurdja“
Eeskujulikud majahoidjad, käimas on konkurss „Tallinna linna lumemurdja“

Eeskujulikud majahoidjad, käimas on konkurss „Tallinna linna lumemurdja“

Tallinn
Foto: Pixabay.com

Konkursi „Tallinna linna lumemurdja“ eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning kinnistu heakorra tagamine.

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi läbiviimiseks moodustatud korraldustoimkond, valib linnaosade valitsuste poolt esitatud kandidaatide seast eeskujulikuma majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valitsused tutvuvad esitatud kandidaatide poolt hooldatavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud kandidaat edastatakse korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitamiseks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud eeskujulikumale majahoidjale omistatakse „Lumemurdja 2018“ tiitel, lisaks tunnustatakse veel kahte majahoidjat. Korraldustoimkond langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna veebilehel 2018. aasta märtsis.

Kommentaarid