Avaleht Poliitika Eesti alustab eesistumise ajal töö ja pereelu ühitamise direktiivi läbirääkimistega
Eesti alustab eesistumise ajal töö ja pereelu ühitamise direktiivi läbirääkimistega

Eesti alustab eesistumise ajal töö ja pereelu ühitamise direktiivi läbirääkimistega

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal alustab Eesti arutelude juhtimist Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekutest töö ja pereelu ühitamise soodustamiseks,“ rääkis minister Kaia Iva 15. juunil Luxembourgis toimuval tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil. „Hoolduskoormuse võrdsemaks jagamiseks naiste ja meeste vahel ning naiste tööhõive toetamiseks on oluline pakkuda häid lahendusi töö ja pereelu ühitamiseks,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

„Euroopa Liidu Komisjon on välja tulnud töö ja pereelu ühitamise direktiivi eelnõuga, millega soovitakse hoolduskoormusega töötajatele luua selgemad ja konkreetsemad puhkuste ja hüvitiste saamise õigused. Uued algatused hõlmavad endas tasustatud isapuhkust, vähemalt nelja kuu pikkust tasustatud vanemapuhkuse tagamist mõlemale vanemale, tasustatud hoolduspuhkust, aga ka võimalust küsida tööandjalt paindlikku töökorraldust.“ Lisaks töö- ja pereelu paketi arutelule on sotsiaalministeeriumi vedada veel mitmed teemad, sealhulgas Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse reeglid, ligipääsetavus ning Euroopa sotsiaalõiguste sammas. „Ligipääsetavuse direktiiviga loodavad lahendused peavad olema tulevikku vaatavad. Tehnoloogia, tooted ja teenused arenevad pidevalt edasi ning nad peaksid olema kõigile kasutatavad ja kättesaadavad, olenemata inimese erivajadusest,“ üles minister Iva. „Samuti soovitakse muuta selgemaks ja õiglasemaks sotsiaalkindlustuse reeglid, mille alusel riigid maksavad sotsiaalkindlustushüvitisi, kui inimene on kolinud teise liikmesriiki.“

EPSCO kohta loe lähemalt Euroopa Liidu Nõukogu kodulehelt.

Kommentaarid