Avaleht Tunnustus Eesti Personalijuhtimise Ühing kuulutab välja konkursi „Parim Personaliprojekt“
Eesti Personalijuhtimise Ühing kuulutab välja konkursi „Parim Personaliprojekt“

Eesti Personalijuhtimise Ühing kuulutab välja konkursi „Parim Personaliprojekt“

Parim projekt 2017 finalistid Piret Aess, Krista Palder ja Gerli Jõgi

Konkursiga „Parim Personaliprojekt“ tunnustab PARE viimase aasta jooksul organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organisatsiooni tegevust tõhustavaid projekte.

Konkursile on oodatud aastatel 2016-17 lõpetatud projektid, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või efektiivsuse kasvu, kahes erinevas kategoorias:

  • väikesed organisatsioonid (1-49 töötajat)
  • keskmised ja suured organisatsioonid (50 ja rohkem töötajat)

Erikategooriana hinnatakse projekte, kus on välja töötatud ja edukalt rakendatud innovaatilisi lahendusi vähenenud töövõimega töötajate värbamiseks/palkamiseks/kaasamiseks tööellu.

Ene Olle: „Projektide hindamisel lähtume nende innovaatilisusest, olulisusest organisatsioonile nii kliendi, töötaja kui ka omaniku seisukohalt, projekti tulemuse mõjust organisatsiooni majandustulemustele. Hindame kuivõrd hästi oli projekt läbi mõeldud, kommunikeeritud organisatsiooni sees ja vajadusel ka väljapoole ning kuivõrd on see heaks eeskujuks ning võimaluseks rakendada ka teistes organisatsioonides.“

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 12. märtsiks saata projektikirjeldus pare@pare.ee, täpsed nõuded leiab SIIT!

Parim Personaliprojekt kuulutatakse välja 12.-13. aprillil Tallinnas toimuval PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsil „VAATE NURK“ teisel konverentsipäeval. PARE 26. aastakonverents keskendub uutele meid üha enam mõjutavatele trendidele inimeste juhtimises nagu tehnoloogia, neuroteadus ning agiilsus (kiire reageerimis- ja kohanemisvõime). Kuidas selles pidevas muutuste tulvas toime tulla ning milline suund tuleks organisatsiooni arengus valida? Ei ole õigeid ja valesid vastuseid – terviklik vaade organisatsiooni tulevikule saab sündida ainult läbi erinevate tahkude ja vaatenurkade.

Kommentaarid