Avaleht Tunnustus Eesti teadlane pälvis esimest korda stipendiumi “Naised teaduses”
Eesti teadlane pälvis esimest korda stipendiumi “Naised teaduses”

Eesti teadlane pälvis esimest korda stipendiumi “Naised teaduses”

2017. aastal aastal pälvis stipendiumi „Naised teaduses“ esimest korda Eesti naisteadlane. Täna võtsid viis naisteadlast Lätist, Leedust ja Eestist pidulikul tseremoonial vastu stipendiumi 6000 euro väärtuses.

Stipendiumi sai Eesti teadlane dr Els Heinsalu, kes töötab Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis kõrge energia ja arvutusfüüsika laboris ja uurib keele- ning ökosüsteeme.

Võiks arvata, et  nimetatud süsteemid on vägagi erinevad, kuid nende aluseks olevad matemaatilised mudelid on üsnagi sarnased. Seega on loomulik neid süsteeme paralleelselt uurida, kasutades ühes valdkonnas välja töötatud meetodeid ja mudeleid lahendamaks teise valdkonna probleeme, nii nagu komplekssüsteemide puhul tavaks. Seoses lingvistika alaste probleemidega on üks lähenemisviis pigem teoreetiline ja tihedamalt seotud statistilise füüsikaga, näiteks vaadeldakse keelte levimist kui difusiooni potentsiaalil. Teine lähenemisviis hõlmab endas eksisteerivate lingvistiliste andmete analüüsi. Nagu selgub, võimaldab matemaatilise aparatuuri ja komplekssüsteemide teooria kasutamine saada sageli huvitavat lisainformatsiooni keelesüsteemide kohta.

Eduka teadlase karjääri kõrvalt on Els nelja lapse ema ning on ka üks Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajatest. Selle organisatsiooni eesmärk on suunata tähelepanu probleemidele, millega puutuvad kokku noored teadlased, ühtlasi soovitakse populariseerida teadust.

Lätist said stipendiumi  kolm andekat Läti teadlast: Renāte Ranka, Jekaterina Ivanova ja Marina Sokolova. Leedust sai stipendiumi Leedu teadlane Urte Neniskyte.

Bioloogiadoktor Renāte Ranka töötab Läti Biomeditsiiniuuringute Keskuses ja uurib erinevate puugiliikide mikrobioome. Riia Tehnikaülikooli Rūdolfs Cimdiņsi nimelise Riia biomaterjalide innovatsiooni- ja arenduskeskuse teadlase, tehnikamagister  Marina Sokolova uurimuse eesmärk on välja töötada inimese luu sarnase struktuuriga komposiitmaterjale, mis võiksid aidata osteoporoosi, artriidi, luuvähi jms ravimisel.  Tehnikamagister Jekaterina Ivanova töötab Läti Orgaanilise Sünteesi Instituudis, uurides võimalusi potentsiaalsete vähivastaste ühendite väljatöötamiseks.

Noor Leedu teadlane dr Urte Neniskīte töötab Vilniuse Ülikooli neurobioloogia ja biofüüsika osakonna loodusteaduste keskuses.  Tema uurimusel on potentsiaali teatud arengu- ja neuropsühhiaatriliste haiguste (näiteks autism või skisofreenia) avastamiseks.

1998. aastal loodud L’Oréal’i-UNESCO programm „Naised teaduses“ loodi selleks, et tunnustada teadlasi ja soodustada naiste kaasamist teadusse. Programmi raames autasustatakse naisteadlasi, kelle saavutused edendavad teaduse arengut.

Balti stipendiumiprogramm „Naised teaduses” loodi  Lätis 2005. aastal.  Kolmekümne aasta jooksul on paljulubavate teaduslike projektide elluviimiseks saanud stipendiumi 41 andekat noort naist. 2017. aastal laienes programm ka Eestisse ja Leetu, et toetada noori naisi  kogu Baltikumis loodus-, keskkonna-, füüsika- ja inseneriteadustes.  L’Oréal Baltic’u stipendiumiprogramm „Naised teaduses“ saab teoks koostöös UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni, Läti Teaduste Akadeemia, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ja Eesti Teaduste Akadeemia, UNESCO Leedu Rahvusliku Komisjoni ja Leedu Teaduste Akadeemiaga.  Stipendiumi „Naised teaduses“ tseremoonia ajal õnnitlesid noori teadlasi programmi patroon, Läti endine president Vaira Vīķe–Freiberga, L’Oréal’i Baltikumi ja Poola peadirektor Wioletta Roslowska, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Läti Teaduste Akadeemia president Ojārs Spārītis ja Leedu Teaduste Akadeemia president Valdemaras Razumas.

Tseremoonia ajal esitleti ka uut rändnäitust „Naised teaduses“.  Näitus tutvustab viit noort Balti naisteadlast, tuues esile nende tippkompetentsi, loovuse ja intelligentsuse.  Praegu võib näitusega tutvuda Läti Teaduste Akadeemias.

Kommentaarid