Avaleht Keskkond ENNETA OHTU! Ehitistelt tuleb kõrvaldada lumi ja jää
ENNETA OHTU! Ehitistelt tuleb kõrvaldada lumi ja jää
Keskkond
0

ENNETA OHTU! Ehitistelt tuleb kõrvaldada lumi ja jää

0

1323374_19346511Tallinna linnavalitsus tuletab hooneomanikele meelde, et vastavalt heakorra eeskirjale on kinnistu või ehitise omanik kohustatud heakorra tagamisel kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise.

Lume või jää koristamisel tuleb eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha katusele minemata, näiteks redeli abil. Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda, näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust. Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, tuleb tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.

Katusele minnes tuleb arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada. Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, tuleb need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral tuleb paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded.

Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega visata seda madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega ja jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.

Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme. Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

mm

Kommentaarid