Avaleht Kultuur GLOBAALNE EETIKA – mida selle all mõistetakse?
GLOBAALNE EETIKA – mida selle all mõistetakse?
Kultuur
0

GLOBAALNE EETIKA – mida selle all mõistetakse?

0

1224449_58164466Globaalne eetika uurib probleeme, mis puudutavad nii riikide ja rahvaste vahelisi suhteid kui ka vahetuid inimsuhteid globaliseeruvas maailmas. Need probleemid tulenevad sageli raskustest, mis tekivad erinevate ilmavaadete kooseksisteerimisel, mis omakorda põhjustavad erinevaid arusaamu õiglusest ja eetikast.

Üleilmastumise teemadest leiab materjale probleemide kohta, mis on tekkinud või pakiliseks muutunud globaliseerumise vastuolude ja küsimuste tõttu.

Globaalse õigluse valdkond lahkab majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse, inimõiguste ja vägivallaga seotud küsimusi.

Teema kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid käsitleb probleeme, mis on tingitud religioonide ja kultuuride mitmekesisusest. Probleemide hulka loetakse nii ekstremismi, sallimatust kui ka separatismi.

Sõja- ja rahueetika teema alt leiab informatsiooni, mille keskmes on õiglase sõja temaatika, sõja õigustamine ning patsifism.

Seoses terrorismiga käsitletakse terrorismi moraalse põhjendamise viisening terrorismivastases võitluses esilekerkivaid eetilisi probleeme.

Allikas: TÜ EETIKAVEEB

Uuri lähemalt SIIT!

mm

Kommentaarid