Avaleht Eesti elu HEA UUDIS! Tallinnas tõusevad lasteaia pedagoogide ja abiõpetajate palgad
HEA UUDIS! Tallinnas tõusevad lasteaia pedagoogide ja abiõpetajate palgad

HEA UUDIS! Tallinnas tõusevad lasteaia pedagoogide ja abiõpetajate palgad

Tallinna Linnavolikogu 24. augusti istungi esimese punktina oli päevakorras „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused” muutmine.

Volikogu määruse alusel on alates 1. septembrist 2017 koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus 1050 eurot ja koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär 560 eurot kuus.

Otsusega muudeti juba juunis vastuvõetud otsust, millega suurendati haridustöötajate töötasu ning võrdsustati üldhariduskoolide ja lasteaedade pedagoogide töötasu alammäärad.

Kommentaarid