Avaleht Eesti elu Isamaa ja Res Publica Liidu 10 eesmärki
Isamaa ja Res Publica Liidu 10 eesmärki
Eesti elu
Poliitika
0

Isamaa ja Res Publica Liidu 10 eesmärki

0
IRLi Volikogu ja Riigikogu kandidaatide kinnitamine Uuri lähemalt allikast: www.irl.ee
IRLi Volikogu ja Riigikogu kandidaatide kinnitamine
Uuri lähemalt allikast: www.irl.ee

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) avaldas Tallinnas toimunud valimiskonverentsi raames 10 sammu eelolevateks riigikogu valimisteks.

Esimese sammuna lubab IRL panustada enam Eesti kaitsmisesse. Selleks kavatseb IRL suurendada Eesti võimekust end ise kaitsta, tugevdada politseid, kiirreageerimisvõimekust ja hankida kiiremas tempos kaitseväele relvastust. Ajateenistuse kaotamist IRL ei toeta ja liitlaste üksused peavad alaliselt olema Eestis.

Teise sammuna soovib IRL kehtestada maksuvabastuse madalapalgalistele. Maksureformiga soovib partei vabastada kuni 500 eurot kuus teeniva töötaja tulumaksust ja suurendada 500–846 eurot teenivate inimeste maksuvaba tulu. Nii võidavad IRL-i hinnangul tavalised tööinimesed, töötavad pensionärid ja väikeettevõtjad ning väheneb väljaränne.

Kolmanda sammuna soovib IRL kasvatada Eesti majandust. Selleks lubab erakond luua ettevõtetele paremad võimalused – vähendada tööjõumakse ja bürokraatiat ning tagada inimestele parema hariduse ja tööoskused. Et ettevõtted saaksid laieneda ja parema palgaga töökohti luua, lubab IRL arendada kodumaist kapitaliturgu.

Neljanda sammuna lubab IRL luua nelja aastaga 20 tuhat praktikakohta. Et noored leiaksid parema palgaga töö Eestis, soovib IRL käivitada õpipoisisüsteemi ja toetada ettevõtteid, kes võtavad inimesi tööpraktikale.

Viiendaks lubab IRL tõsta pensione ja vabastada kuni 500 euro suuruse pensioni tulumaksust. Partei lubab tagada, et pensionid kasvavad koos palkade ja majandusega ning lõpetada kuni 500 euro suuruse pensioni tulumaksuga maksustamise. Lisaks lubab IRL arvestada toimetulekutoetustes üksi elavate pensionäride vajadustega.

Kuuenda sammuga lubab IRL toetada lastega peresid ja laiendada paljulapseliste perede kodutoetust. Erakond lubab anda eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks ka kolmelapselistele peredele võimaluse saada kodutoetust. Lisaks lubab partei tagada kõigile lastele lasteaiakoha.

Seitsmenda sammuna soovib IRL luua erivajadustega inimestele toimetulekuks paremad võimalused. Paremate sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste ning ligipääsetavusega lubab IRL tõsta puuetega laste ja täiskasvanute ning nende perede elukvaliteeti ja tööhõivet.

Kaheksanda punktina lubab IRL viia elatisraha üksikvanemateni. Erakond lubab anda lapsevanematele majandusliku kindluse, et nad tulevad toime ka siis, kui pere laguneb. Selleks tahab IRL luua elatisraha fondi, mis tagab lapsele kohtus väljamõistetud elatisraha kättesaamise ja nõuab selle sisse võlgu olevalt vanemalt.

Üheksanda sammuna lubab IRL muuta omavalitsused tugevaks ja edendada nii elu maal. Selleks tahab partei viia läbi haldusreformi, millega luuakse tugevad ja paremaid teenuseid osutavad omavalitsused. Lisaks lubab IRL korraldada uute omavalitsuste tulubaasi ümber nii, et suureneb nende rahaline sõltumatus ja motivatsioon tegeleda ettevõtluse edendamisega.

Kümnenda sammuna lubab IRL viia ellu riigireformi. Selleks lubab partei koguda uue valitsuse esimese kuue kuuga kokku ettepanekud avaliku sektori bürokraatia vähendamiseks ja viia need järgmise aasta jooksul ellu. IRL peab enda kinnitusel õigeks riigikogu liikmete arvu vähendamist ja rahvahääletuse kasutamise laiendamist.

mm

Kommentaarid