Avaleht Kultuur Käimas on konkurss “Parim Potentsiaal Personalijuhtimises”
Käimas on konkurss “Parim Potentsiaal Personalijuhtimises”
Kultuur
0

Käimas on konkurss “Parim Potentsiaal Personalijuhtimises”

0

Symbol home from hands isolated on whiteEesti Personalijuhtimise Ühing PARE kuulutas välja konkursi „Parim Potentsiaal Personalijuhtimises“. Jaanuari lõpuks oodatakse konlursile 2014 aastal kaitstud personalijuhtimisealaseid magistritöid. Parim Potentsiaal Personalijuhtimises kuulutatakse välja PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsil 17. aprillil Pärnus.

Juba 12 aastat korraldab PARE konkurssi “Parim Potentsiaal Personalijuhtimises”.

Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

Konkursi  käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2014. aastal või enne 30.01.2015 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid.

Magistritööde puhul hinnatakse selle  asjakohasust, teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele, töö rakenduslikku  väärtust ning vastavust akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele.

Magisrtitöid hindab erinevate ülikoolide õppejõududest ja personalijuhtimise valdkonna tunnustatud liidritest koosnev zürii.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE klubides ning osaleda tasuta 2015. aasta PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsil, kus konkursi võidutöö ka välja kuulutatakse.

2014 aastal võitis Parima Potentsiaali Personalijuhtimises konkurs Kairi Nodapera magistritööga „”Virtuaalsete meeskondade juhtide juhtimiskompetentsid ja arenguprogrammi väljatöötamine Eesti pangandussektori näitel”. Tema sõnul on konkurss Parim Potentsiaal Personalijuhtimises heaks võimaluseks personaliinimestele tutvustada oma uurimustöö tulemusi, need on põnevad paljudele. Tänu sellele konkursile saavad aktuaalsed käsitletud teemad rohkem tähelepanu ja leiavad ka osades ettevõtetes praktilist rakendust. Isiklikus plaanis oli konkursil osalemine auhinnaks iseendale suure tehtud töö eest. Kui tööd kirjutades on meeletu kiirus taga, siis konkursil osalemine andis veelkord võimaluse oma töö tulemusi hinnata ja analüüsida ning teistega jagada.

„Konkurss on hea võimalus saada valdkonna praktikute tagasisidet (ja kiitvat tunnustust) magistritöö aktuaalsuse ja uudsuse kohta. Loodud uus teadmine levib laiemalt ning selle konkursi kaudu sain anda oma väikese panuse inimeste juhtimise valdkonna arengusse.“, ütleb  2014 aasta konkursi  finalist Piret Puss, kelle tööks oli “Keskastme juhtide arendamise lähtekohad eesti suureettevõtete näitel”.

Konkursile laekunud töödega saab tutvuda PARE vahenusel.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 30. jaanuariks saata oma magistritöö ning sellekokkuvõte pare@pare.ee, täpsed nõuded leiad SIIT!

mm

Kommentaarid