Avaleht Eesti elu Kalevi jalaväepataljoni uutest ajateenijatest saavad instruktorid
Kalevi jalaväepataljoni uutest ajateenijatest saavad instruktorid
Eesti elu
0

Kalevi jalaväepataljoni uutest ajateenijatest saavad instruktorid

0
Kalevi jalaväepataljon õppustel Foto: Eesti Kaitsevägi
Kalevi jalaväepataljon õppustel
Foto: Eesti Kaitsevägi

Üleeile asus 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljonis teenistusse üle saja ajateenija, kes pärast kursuste läbimist asuvad instruktoritena õpetama teisi brigaadi allüksuste ajateenijaid.

„Tegemist on 2013. aastal Kalevi pataljonis käivitatud ja edukaks osutunud algatuse jätkamisega,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Aron Kalmus, kelle sõnul valitigi Kalevi jalaväepataljon instruktorite väljaõppe läbiviijaks just kogemuste ja heade tulemuste tõttu. „Ülesanne on vastutusrikas, sest kalevlaste töö mõjutab ajateenijatest nooremallohvitseride kaudu ka teiste meie allüksuste väljaõppe kvaliteeti.“

Jaanuarikutsega saabunud ajateenijad läbivad kõigepealt sõduri baaskursuse ja nooremallohvitseride kursuse ning hakkavad koolitama nii 2015. aasta juuli- kui oktoobrikutsega saabunud ajateenijaid terves 1. jalaväebrigaadis. Reservi arvatakse eile teenistusse asunud 101 noormeest ja 4 neidu tänavu detsembris.

Esimene ajateenijatest instruktorite kursus alustas Kalevi jalaväepataljonis teenistust 2013. aasta jaanuaris ning arvati reservi sama aasta detsembris. Toona oli 18 instruktori peamine ülesanne esimese ajateenijatest soomusüksuse väljaõppes osalemine.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluvad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, Scoutspataljon, tagala-, pioneeri-, õhutõrje ja suurtükiväepataljonid, tankitõrjekompanii, staabi- ja sidekompanii ning luurekompanii.

mm

Kommentaarid