Avaleht Keskkond KESKKONNA HEAKS! Läänemere riigid kinnitasid mere prügistamise probleemiga tegelemise kava
KESKKONNA HEAKS! Läänemere riigid kinnitasid mere prügistamise probleemiga tegelemise kava
Keskkond
0

KESKKONNA HEAKS! Läänemere riigid kinnitasid mere prügistamise probleemiga tegelemise kava

0

Läänemere riigid kinnitasid mere prügistamise probleemiga tegelemise kavaEile Tallinnas lõppenud Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni istungil kinnitati tegevuskava, et vähendada Läänemere prügistamist. Igal aastal paisatakse veekogudesse miljoneid tonne jäätmeid, mistõttu on maailma veestik muutumas prügimäeks.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler ja HELCOMi eesistuja Harry Liiv selgitas, et täna ohustab Läänemerd lisaks eutrofeerumisele ka mitmesuguste jäätmete merre sattumine, mis omakorda kahjustab mere ökosüsteemi tervist. Liivi sõnul on see piirkonniti erinev, sest ühelt poolt kahjustab merd suurte jõgedega sissekantav mikroprügi, kuid teisalt pärineb hinnanguliselt ligi pool Läänemere prügist kodustest majapidamistest ning kolmandiku tekitavad puhkajad.

Liivi sõnul leitakse merest valdavalt plastjäätmeid, kuid oma osa on ka kalapüügivahenditel, võrkudesse sattunud mereelustikul, vesiviljelusel, klaasi ja metallijäätmetel, rannikul paiknevatel korrast ära jäätmehoidlatel ja jääkreostuse aladel.

Liiv rõhutas, et senisest suuremat rõhku tuleb panna jäätmekogumise süsteemi edasiarendamisele ehk et jäätmed merre üldse ei jõuakski. „Koristuskampaaniad on tagajärgede likvideerimine, kuid kui jäätmeid õigesti kohelda, siis ei jõuagi me selle sammuni, et peaksime rannaliivalt plastpudeleid korjama,“ sõnas Liiv.

HELCOMi kohtumisel kokkulepitud tegevuskava suunad jagunevad kaheks: ühelt poolt tegeletakse maismaal tekkivate ja merre jõudvate jäätmete vähendamisega ning teisalt ohjeldatakse merel, näiteks kalapüügi käigus tekkivaid jäätmeid. Samuti tingib tegevuskava nii regionaalsed tegevused – HELCOMi ühistöö – kui ka vabatahtlikud kohalikud tegevused, kus iga liikmesriik tegutseb oma võimaluste piires. Seekordsel kohtumisel lepiti kokku järgneva viie aasta ühistegevused.

Lõppenud Helcomi delegatsioonijuhtide koosolek arutas mitmeid olulisi Läänemere keskkonna teemasid. HELCOM (Helsingi komisjon) ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere merekeskkonna kaitseks. Konventsiooni eesmärk on kaitsta merekeskkonda reostusallikate eest. Koostöö toimub Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Eesti on HELCOMi eesistujariik kaheks aastaks alates 2014. aasta juulist.

mm

Kommentaarid