Avaleht Keskkond Keskkonnaamet tähistab rahvusvahelist veepäeva temaatilise õppemapi ilmumisega
Keskkonnaamet tähistab rahvusvahelist veepäeva temaatilise õppemapi ilmumisega
Keskkond
0

Keskkonnaamet tähistab rahvusvahelist veepäeva temaatilise õppemapi ilmumisega

0
Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglant

Rahvusvahelise veepäeva puhul annab Keskkonnaamet välja veeteemalise õpimapi, mis on heaks abimaterjaliks keskkonnateadliku veetarbija suunamisel ning väärtustab loodusressursse säästvat eluviisi. Õppemappi jagatakse üldhariduskoolidele ja keskkonnahariduskeskustele tasuta.

Keskkonnaameti tellimusel on valminud veeteemaline õppemapp, mis koondab ühte raamatusse teemad alates veekaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni. Õppemapile töötatakse välja ka interaktiivne töölehtede kogu.

„Õppemapp sisaldab terviklikku informatsiooni Eesti põhja- ja pinnavee, vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub sellele, kuidas vett säästa ja miks see on oluline. Samuti selgitatakse, mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Kõiki teemasid illustreerivad joonised, kaardid ning mapi autorite Urmas Tartese ja Arne Aderi fotod. Töölehed on koostatud kolmele vanuseastmele – I, II ja III kooliaste. Mapis sisaldub ka kaart, millelt leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ala ning üleujutusohuga alade kohta,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Õppemappi jagatakse tasuta üldhariduskoolidele ning Keskkonnaameti koostööpartneritele.

Mapp on pdf-formaadis kättesaadav ka Keskkonnaameti koduleheküljel!

mm

Kommentaarid