Avaleht Eesti elu Konkurss tunnustab silmapaistvaid saavutusi looduskeskonnas! Algas Natura 2000 auhinnavõistlus 2018
Konkurss tunnustab silmapaistvaid saavutusi looduskeskonnas! Algas Natura 2000 auhinnavõistlus 2018

Konkurss tunnustab silmapaistvaid saavutusi looduskeskonnas! Algas Natura 2000 auhinnavõistlus 2018

Euroopa Komisjon kuulutas välja Natura 2000 auhinnavõistluse 2018. Konkursi algusega tähistati 21. mail ühtlasi Euroopa Natura 2000 päeva. Tänavu neljandat korda toimuv konkurss tunnustab silmapaistvaid saavutusi looduskaitses, mis on seotud Euroopa Natura 2000 võrgustiku kaitsealadega.

„Alates sellest, kui kuulutasime välja Looduse Tegevuskava (Nature Action Plan), mille eesmärgiks on edendada looduskaitset ja bioloogilist mitmekesisust Euroopa Liidus, on fookuses Euroopa Liidu kodanike, sidusgruppide ja kogukondade kaasamine meie looduspärandi tutvustamisse, kaitsmisesse ja säästlikku arendusse,“ rääkis Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella. „Ootame konkursist osa võtma põnevaid projekte, mis näitaksid, kuidas organisatsioonid ja üksikisikud teevad koostööd, et toetada meie väärtuslikku kaitsealade võrgustikku. Julgustan kandideerima kõiki, kellel on rääkida mõni positiivne Natura 2000 lugu.“

Esimese kolme aasta jooksul on Natura 2000 auhinnavõistlusel olnud 339 osalejat, 69 finalisti ja 17 võitjat. Eelmised Natura 2000 auhindade võitjad on saanud avalikkuselt ja partneritelt palju positiivset tagasisidet, mis on andnud neile jõudu edaspidiseks tegevuseks. Saksamaalt Bodanrückist ja Westlicher Bodensee äärest pärit loodusesõbrad, kes pälvisid 2015. auhinna, kinnitasid, et neid märgatakse pärast auhinna saamist palju rohkem: „Meie organisatsioonilt küsitakse palju sagedamini loenguid, artikleid ja raporteid. Meie liikmete hulk, kes on huvitatud Natura 2000 projektist, on märgatavalt suurenenud. Riigiasutused, teised MTÜ-d, partnerid hindavad meie tegevust kõrgemalt. Üldiselt saab meie organisatsioon varasemast palju rohkem tähelepanu.“

Natura 2000 Auhind 2018

Auhinnale võivad kandideerida kõik Natura 2000-ga seotud organisatsioonid või isikud, sealhulgas riigiasutused ja kohalikud omavalitsused, ettevõtted, MTÜ-d, maaomanikud, haridusasutused ja üksikisikud. Avalduste esitamise periood on mai kuni september 2017 ning auhinnatseremoonia toimub Natura 2000 päeval, 21. mail 2018. Auhind koosneb viiest kategooriast: looduskaitse, sotsiaal-majanduslik kasu, kommunikatsioon, ühilduvad huvid/tajud ning piiriülene koostöö ja võrgustike töö ning Euroopa Kodanike Auhind. 2015. aastal esmakordselt välja antud Kodanike Auhind annab laiemale avalikkusele võimaluse valida välja oma lemmikprojekt. See algatus on leidnud väga laialdast poolehoidu – aastatel 2015 ja 2016 anti kokku üle 62 000 hääle.

Natura 2000

Natura 2000 on Euroopa Liidu looduse ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika keskpunkt. Natura-võrgustiku loomine põhineb kahel EL direktiivil –linnudirektiivil ning loodusdirektiivil, võrgustik ühendab 27 000 maismaa- ja mereala, mis moodustavad kokku üle 18% EL maismaast ja 6% meredest. Võrgustiku kaitse all olevad piirkonnad säilitavad bioloogilist mitmekesisust ning annavad 1,7 kuni 2,5% EL-i SKP-st, pakkudes ökosüsteemi teenuseid nagu süsiniku säilitamine, veepuhastamine, tolmlemine ja turism.

Euroopa Komisjon võttis hiljuti vastu uue tegevuskava, et edendada linnu- ja loodusdirektiivide rakendamist. Tegevuskava koosneb 15 tegevusest, mis viiakse ellu aastaks 2019. Selle eesmärgiks on parandada nende alade juhtimist, ühendada loodukaitse ja sotsiaal-majanduslikke tegevusi laiemalt ning kaasata tegijaid riiklikul tasandil, sidusgruppe ning noori inimesi.

Kommentaarid