Avaleht Haridus Koolijuhtide arengu toetamiseks kingitakse 100 coaching’u-tundi
Koolijuhtide arengu toetamiseks kingitakse 100 coaching’u-tundi

Koolijuhtide arengu toetamiseks kingitakse 100 coaching’u-tundi

Fotod: Kadri Laar

EBS ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool panustavad Eesti juubeliaastal koolijuhtide arengusse, kinkides Eesti koolijuhtidele 100 coaching’u-tundi.

EBS Executive Educationi juht Peep Aaviksoo ütles, et 2018. aasta jooksul kohtutakse coaching’u vormis regulaarselt koolijuhtidega, kelle igapäevatöö kujundab Eesti tulevikku. “Coaching’u-kohtumiste käigus toetatakse koolijuhtide isiklikku ja ametialast arengut. Osalevad 12 juhtimis-coach’i ja koolijuhti nii Tallinnast, Tartust kui ka väiksematest asulatest, näiteks Väätsa ja Pisisaare koolijuhid, kes mõjutavad otseselt kohalike kogukondade arengut,” rääkis Aaviksoo.

“Koolijuhtide tähtsust meie ühiskonna arengus on raske alahinnata,” ütles MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedaja Triin Noorkõiv. “Just nemad kujundavad igapäevast õppimiskeskkonda Eesti koolides, vastutades nii õpilaste kui õpetajate arengu toetamise eest. On äraütlemata suur rõõm, et saame selle kingitusega panustada Eesti tulevikku ning pakkuda personaalset arenguruumi ka koolijuhtidele endile ning seda mahus, mis võimaldab tõeliste muutuste loomist,” lisas Noorkõiv.

Kingituse eesmärgiks on koolijuhtide professionaalse ja isikliku potentsiaali maksimaalne rakendamine, arengueesmärkide seadmine, tegevuskavade loomine ja tugi nende elluviimisel. Kingi algatajateks on EBS Executive Education ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool. Osalevad koolijuhid on alustavaid õpetajaid toetavate koolide võrgustiku liikmed või koostööpartnerid. Koolijuhte toetavad coach’id on läbinud International Coach Federationi poolt akrediteeritud väljaõppeprogrammi. Tegemist on kogenud juhtide ja inimeste arengu toetajatega erinevatelt elualadelt.

Lähem info kingituse kohta on EV100 kodulehel.

Juhtimisalast täienduskoolitust pakkuva EBS Executive Educationi missiooniks on Eesti juhtimiskvaliteedi parendamine. 1988. aastal asutatud Estonian Business School tähistab sel aastal 30. sünnipäeva.

MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool tegutseb eesmärgiga toetada alustavate õpetajate õpetajatöösse sisse elamist ja tugevdada õpetajate järelkasvu. Eesmärgi saavutamise nimel tegutsetakse koostöös erinevate siht- ja sidusrühmadega.

Kommentaarid