Avaleht Kultuur GÜMNASISTID! Riigieksamite valikutega läheb kiireks!
GÜMNASISTID! Riigieksamite valikutega läheb kiireks!
Kultuur
0

GÜMNASISTID! Riigieksamite valikutega läheb kiireks!

0

835946_36968958Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt teisipäeval tegema riigieksamite valikud, samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka varem lõpetanud ja kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamitele registreerumine toimub eksamite infosüsteemis, kus koolid saavad oma õpilaste registreerumise seisu kontrollida 30. jaanuarini, teatas SA Innove.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami. Lisaks riigieksamitele tuleb sooritada gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö, millest viimast ei pea tegema eksternina kooli lõpetamisel.

Võrreldes möödunud aastaga riigieksamite korralduses muutusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Saab sooritada riigi koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele kesk- ehk B1 või B2-tase. Teine võimalus on valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Samuti saab õpilane vabastuse kohustuslikust võõrkeeleeksamist, kui ta on juba varem edukalt sooritanud riigieksamina tunnustatud rahvusvahelise võõrkeeleeksami vähemalt B1-tasemel. Sellisel juhul tuleb 20. jaanuariks esitada vastav tunnistus.

Selle aasta riigieksamid algavad 27. aprillil eesti keele eksamitega ja lõpevad 21. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laetavad alates 20. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

mm

Kommentaarid