Avaleht Eesti elu Noortemalevates osales möödunud suvel üle 4000 noore
Noortemalevates osales möödunud suvel üle 4000 noore

Noortemalevates osales möödunud suvel üle 4000 noore

Eesti NoortemalevadRiik võimaldas möödunud suvel 4191 noorel osalemise noortemalevas, et pakkuda paremaid ja mitmekesisemaid võimalusi omandada esimest töökogemust kui varasematel aastatel.

Ühtekokku eraldas riik Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud konkursside käigus 57 malevakorraldajale üle 410 000 euro. Uuendusena pakuti noortele innovatsioonimalevaid, kus 479 noort sai osa uuenduslikest töövormidest. Näiteks kaasati malevategevuste korraldusse IT- ja tehnoloogiaettevõtteid, arendati disainmõtlemist ja keskkonnateadlikkust ning tutvuti turismivaldkonna teenustega.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul tulid malevakorraldajad tänavu hästi kaasa plaaniga kaasata uusi ettevõtteid ja pakkuda uuenduslikke töövorme.

“Noortemalev on paljudele noortele esmane töökogemus ning see on hea meetod ja turvaline keskkond, milles töö tegemist tundma õpitakse,” lausus Schlümmer. “On väga oluline, et malevakorraldajad mõistavad noorte ja tööandjate muutunud ootusi malevale kui ühele olulisele etapile tööturule sisenemiseks ning pakuvad üha mitmekesisemaid ja töömaailmaga mitmekülgsemalt seotud võimalusi.”

Schlümmer lisas, et malevakogemus peab jääma positiivseks ja lõbusaks, kuid selle kõrval andma veelgi rohkem selle nimel, et noor teeks tulevikus teadlikuma karjäärivaliku ja malevakogemus leiaks väärtustatud koha tema CVs.

“Malevasse kandideerimine sarnaneb paljuski tööle kandideerimisega, mille käigus noori intervjueeritakse ja vaetakse nende seniseid pädevusi ja kogemusi,” märkis Schlümmer. “Paljudes malevates said noored tutvuda ettevõtete köögipoolega, suhelda ja vahetada kogemusi nende juhtidega ning seeläbi terviklikuma pildi töömaailma toimimisest. Tööandjad hindavad malevakogemust noorte elulookirjelduses üha kõrgemalt.”

Lisaks on sel aastal toimunud noortemalevate korraldajatele ja rühmajuhtidele suunatud kaks seminari, mille üheks teemaks oli, kuidas läbi kogemuste mõtestamise on võimalik suunata nii enda kui noorte arengut ning teiseks ettevõtlusega seotud kogemuste jagamine ja uute võimaluste avastamine.

Koondprojektis “Noortemalevad 2017” osales 44 malevakorraldajat. Nende korraldatud malevates sai töökogemuse 787 noort osales ööbimisega malevas, 3034 noort ööbimiseta malevas ja 479 noort innovatsioonimalevates.

ESF Töösuve 2017 raames rahastati 13 malevakorraldajat, kaasati 27 kohalikku omavalitsust ja osales 370 noort. ESF vahendite kasutamise eesmärgiks on uute malevakorraldajate ja kohalike omavalitsuste leidmine ja nende võimekuse tõstmine, mis on individuaalsemat lähenemist nõudev tegevus, mis hõlmab malevakorraldajate leidmist nendes piirkondades, kus varem ei ole malevaid korraldatud, malevakorraldajate pädevuse ning kohalike omavalitsuste võimekuse arendamist ja ESF töösuve juures tuleb lisaks käivitamisetegevustele ka korraldajatel kõik need tegevused, mis on vajalik tavamalevate korraldamisel.

Koondprojekti “Noortemalevad” rahastas riik hasartmängumaksu nõukogu ja riigieelarve täiendavatest vahenditest ESF Töösuve 2017 ja seminare rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Kommentaarid