Avaleht Eesti elu Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Raplamaal ning õppenõustamiskeskus Viljandimaal
Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Raplamaal ning õppenõustamiskeskus Viljandimaal
Eesti elu
0

Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Raplamaal ning õppenõustamiskeskus Viljandimaal

0
Foto: SA Raplamaa Info-ja Nõustamiskeskus
Foto: SA Raplamaa Info-ja Nõustamiskeskus

SA Innove valis oma partnerorganisatsioonide seast 2013. aasta parimaks noorte karjääriteenuste osutajaks Raplamaa info- ja nõustamiskeskuse ning parimaks õppenõustamisteenuste osutajaks Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskuse „Vasem-parem“.

Raplamaa info- ja nõustamiskeskuse juhtimises on olnud mitmeid muutusi ning sealne juhataja ja karjäärinõustaja Ruth Lippus ning karjääriinfo spetsialist Nele Hulkko on viinud keskuse väga kiiresti tublide tulemusteni.

„Noorte tagasiside uuringust selgus, et 80% klientidest jäi teenustega rahule ning 96% soovitaks keskuse karjääriteenuseid oma
eakaaslastele, samuti on saavutatud partnerluslepingus toodud indikaatorites väga häid tulemusi,“ selgitab SA Innove karjäärinõustamise valdkonnajuht Kristina Orion.

„Lisaks tehakse maakonnas aktiivset koostööd sealsete õppeasutuste ja teiste organisatsioonidega ning koostööpartneridki on keskuse tublit tööd maakonnas esile tõstnud,“ lisas ta.

Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskus „Vasem-parem“ eripedagoogid  Elina Savinen ja Lea Aavik,  logopeed Katrin Inso, sotsiaalpedagoog Margit Pajo, psühholoogid Ave Rohtla, Ene Raudla ja Aili Pajula ning keskuse juht Reet Nigol on hästi tulnud toime kõigi kohustustega teenuste osutamisel ning on olnud ka ise aktiivsed teenuste arendajad nii maakonna kui riigi tasandil.

„Lastevanemate ja haridusasutuste seas läbiviidud tagasisideküsitlusest selgus, et 92% haridusasutustest vastanutest peavad oluliseks keskuse teenust ning kõik vastanud lapsevanemad on rahul  pakutavaga,“ toob keskuse tugevusi esile SA Innove õppenõustamise valdkonnajuht Ave Szymanel.

„Viljandimaa keskuse puhul väärib veel märkimist ühtehoidev meeskond ja koostegutsemise tahe ning soov kõik planeeritu ellu viia,“ lisas ta.

SA Innove on karjääri- ja õppenõustamisteenuste osutamisel sõlminud partnerluslepingud maakondades mitmete organisatsioonidega. SA Innove soovib edaspidi efektiivsemalt ja lõimituna korraldada teenuste osutamist ning seetõttu loob 1. septembriks 2014 vähemalt igasse maakonda SA Innove struktuuri kuuluva Rajaleidja keskuse.  Loodavates keskustes pakutakse lõimituna eripedagoogilist-, logopeedilist-, sotsiaalpedagoogilist-, psühholoogilist- ja karjäärinõustamist ning karjääriinfot (II tasand). Lisaks pakutakse eripedagoogilist ja psühholoogist nõustamist alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand). Rajaleidja keskus
hakkab korraldama ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd. Lõimitud lähenemine annab võimaluse terviklikuks planeerimiseks ja arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Rohkem infot keskuste ümberkorraldamisest leiab SIIT!
Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.
mm

Kommentaarid