Avaleht Kultuur Rahvusraamatukogus avati näitus “Vabaõhumuuseum”
Rahvusraamatukogus avati näitus “Vabaõhumuuseum”

Rahvusraamatukogus avati näitus “Vabaõhumuuseum”

Täna avati Eesti Rahvusraamatukogu VI korruse galeriis Peterburi Riikliku Linnaskulptuuride Muuseumi näitus “Vabaõhumuuseum”. Tallinna linna poolt tervitas näituse korraldajaid ja külalisi abilinnapea Kalle Klandorf

Näitus oli esimene üritus 19.-20. septembrini Tallinnas toimuva ürituse “Peterburi kohtumised Tallinnas” raames. Näitus “Vabaõhumuuseum” on Rahvusraamatukogus avatud kuni 18. oktoobrini. Näitus põhineb Peterburi muuseumi kogemustel säilitada vabas õhus olevaid skulptuure. Esitletakse skulptuuride järelvalvet, restaureerimist ja konserveerimist käsitlevaid dokumente ja fotosid.

Peterburi muuseum-nekropolide skulptuuriansamblite säilitamine on Peterburi Linnaskulptuuri muuseumi jaoks esmatähtsusega tegevus. Juba alates 1998. aastast on Peterburi Riikliku Ülikooli teadlased monitoorinud XVIII sajandi- ja Kunstimeistrite nekropoli. Monitooringu põhjal koostati unikaalne andmestik, kust nähtub, milliste keskkonna protsesside mõjul mälestised hävinevad. Saadud informatsiooni säilitamiseks, struktureerimiseks ja kasutamiseks ongi loodud eriline spetsialiseeritud andmebaas Peterburi mälestiste seisukorra kohta. Andmebaasi kuulub üle 400 muuseum-nekropolide monumendi kirjelduse.

Igal aastal taastab Peterburi Linnaskulptuuride muuseum suure kunstilise või ajaloolise tähtsusega hauakive. Alates 2004. aastast on Peterburi Riikliku Ülikooli bioloogide juhtimisel tehtud töid “Nekropolide kivimälestusmärkide konserveerimine ja nende nanotehnoloogial põhinev kaitse biokahjustuste eest” projekti raames. See töö on seotud uute lähenemisviiside ja tuleviku meetodite leiutamisega muinsusmälestiste katsmisel bioloogiliste kahjustuse eest. Nagu teada on just biokahjustused üks suurimatest probleemidest tänapäeva maailmas.

Näitus toob esile Peterburi Linnaskulptuuride muuseumi unikaalse kogemuse kultuuripärandi säilitamisel. Muuseum esitleb fotomaterjali kõigi tööde meetodika üksikasjaliku kirjeldusega koos kasutatud materjalide loeteluga ja üldistatavate analüütiliste õienditega, mis on koostatud teadlaste poolt viimaste aastate eksperimentaaluuringute põhjal.

Peterburi muuseumi näituse eestvedajaks ja kuraatoriks on Tallinna linnavolikogu liige Vladimir Panov.

Kommentaarid