Avaleht Poliitika Riigikogu võttis vastu loomade avalikku näitamist reguleeriva seaduse
Riigikogu võttis vastu loomade avalikku näitamist reguleeriva seaduse

Riigikogu võttis vastu loomade avalikku näitamist reguleeriva seaduse

Riigikogu võttis täna vastu loomakaitseseaduse muutmise seaduse, millega täpsustatakse, milliseid loomi tohib kasutada loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või muul loomade kokkutoomisega seotud avalikul üritusel.

Seaduse järgi on loomade avalikul näitamisel lubatud kasutada tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda ilma looma tervist kahjustamata võimaldavad. Nende looma- ja alamliikide loetelu, keda on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister. See regulatsioon ei laiene tegevusloaga loomaaedadele. Peale loomade heaolu ja tervise kaitsmise on seaduse eesmärk ennetada avalikul üritusel, sh tsirkuses, loomadega seotud õnnetuste ohtu ning vältida inimestel, eriti lastel, tsirkuseetenduse käigus nähtud loomade mitte liigiomasest käitumisest tulenevaid võimalikke väärarusaamu loomade käitumise kohta vabas looduses.

Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse (445 SE) poolt hääletas 83 saadikut ja erapooletuid saadikuid oli üks.

Kommentaarid