Avaleht Eesti elu Riik rajab 500 kilomeetrit kiire interneti baasvõrku
Riik rajab 500 kilomeetrit kiire interneti baasvõrku

Riik rajab 500 kilomeetrit kiire interneti baasvõrku

Riik rajab 500 kilomeetrit kiire interneti baasvõrkuEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tegi rahastasmisotsused, mille tulemusena ehitatakse 500 kilomeetrit kiire internetiühendusega baasvõrku. Internetiühenduste arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

„Regionaalpoliitika eesmärk on anda inimestele võimalus elada seal, kus nad soovivad ja teha sellist tööd nagu neile meeldib. Selle üheks eelduseks on korraliku netiühenduse olemasolu,“ ütles regionaalminister Siim Kiisler.

EASi Regionaalarengu keskuse direktor Monica Hankovi sõnul on toetuse eesmärgiks internetiühenduste kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole kiire internetiteenus lõppkasutajatele kättesaadav. Rahastamisotsused tehti kokku 12 projektile kogumahus 4,9 miljonit eurot.

Toetuse abiga saab kiire valguskaablitel põhineva baasvõrgu rajada vähemalt 1,5 kilomeetri kaugusele lõpptarbijatest – elanikest, ettevõtetest, asutustest. Hankovi hinnangul on see kulukaim osa kiire internetiühenduse tagamiseks vajalikust investeeringust. „Kui baasvõrk on toetuse abiga välja ehitatud, saavad juurdepääsu tarbijateni edasi rajada juba sideettevõtted turukonkurentsi tingimustel,“ lisas Hankov.

Rahastatud projektide elluviimisel suurenevad kiire interneti võimalused peamiselt Kagu-Eesti maakondades ning Tartumaal. Positiivse otsuse saanud projektidele hakatakse ette valmistama põhitaotlusi. Projektid viiakse ellu 2015. aastal ning selle tulemusel peaks valmima üle 500 km baasvõrku.

EASi esindaja selgitas, et positiivse tulemuse said küll 25 taotlust mahus 9,5 miljonit eurot, kuid taotlusvooru eelarve ületamise tõttu ei ole võimalik kõiki rahastada. Kui taotlusvooru eelarvesse lisandub täiendavaid rahalisi vahendeid, siis on saab ka esialgu rahaliste vahendite puudumise tõttu rahastamata jäänud taotlused täielikult või osaliselt rahastada.

Toetust said taotleda sihtasutused ja mittetulundusühingud. Seda juhul kui nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub valguskaablitel põhineva elektroonilise side baasvõrgu rajamine koos vajalike rajatistega. Toetuse maksimaalne lubatud suurus projekti kohta on 639 116 eurot ning toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Meetme esimese taotlusvoorus 2011. aastal rahastati 28 projekti kogumahus 11,6 miljonit eurot. Kõik toonased projektid on tänaseks ellu viidud. Selle tulemusena on rajatud ca 1200 km baasvõrku.

Meetme “Internetiühenduste kättesaadavuse parandamise uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” maht on ca 16,6 miljonit eurot. Meetme rakendajateks on regionaalministri valitsemisala ja EAS.

Kommentaarid