Avaleht Eesti elu Tänavune paraad tuleb taasiseseisvumisaja suurim
Tänavune paraad tuleb taasiseseisvumisaja suurim

Tänavune paraad tuleb taasiseseisvumisaja suurim

Paraad2014_rivistuse skeemEesti Vabariigi 96. aastapäeva paraad peetakse Pärnu Keskväljakul 24. veebruaril algusega kell 12, kuhu rivistub üle 1400 kaitseväelase, kaitseliitlase ja sisekaitseakadeemia kadeti, samuti liitlaste üksused.

Osavõtjate arvult on tänavune paraad taasiseseisvumisaja suurim ning esimest korda osalevad Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil liitlaste üksused – Ühendkuningriik on esindatud rühmaga, Ameerika Ühendriigid, Läti, Leedu ja Taani Kuningriik liputoimkondadega. Esimest korda on paraadil ajateenijatest soomusmanööverkompanii soomukitel Sisu XA-180.

Paraadi võtab vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ja rivistab Põhja kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Rene Brus.

Vabariigi aastapäeva paraadil rivistuvad jalgsiüksused Akadeemia ja Vee tänavatele (ümber Vaasa pargi). Paraadmarsil liiguvad jalastunud üksused teatri eest mööda Pikale tänavale, millel marsitakse kuni Pargi tänavani ning Pargi tänavalt keeravad üksused omakorda Vanapargi tänavale.

Tehnika on paraadi alguseks rivistunud Pikale tänavale. Tehnika hakkab liikuma viimase jalastunud üksuse järgi ja teeb ringi ümber Vaasa pargi, teatri eest mööda ja sealt kuni Pika tänava lõpuni.

Kokku osaleb paraadil kaheksa kompaniid, viis patareid, üksteist rühma ja kaks orkestrit. Esindatud on kõik väeliigid, kaitseväe ühendatud õppeasutused ja lahingukool , staabi- ja sidepataljon, Kalevi pataljon, vahipataljon, Kuperjanovi jalaväepataljon, Viru jalaväepataljon, Scoutspataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, õhuseiredivisjon, logistikakeskus, Kaitseliidu Pärnumaa malev, miinipildujarühm, tankitõrjerühm ja akadeemiline malevkond, sisekaitseakadeemia, kaitseväe orkester, politsei- ja piirivalveameti orkester. Liputoimkonnaga on samuti esindatud erioperatsioonide üksus.

Relvastusest ja tehnikast saab paraadil lisaks käsitulirelvadele näha veel 155 ja 122 millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjeraketikomplekse Mistral, õhutõrjekahureid ZU-23-2, tankitõrjeraketikomplekse Milan ja Mapats, 120 ja 81 millimeetriseid miinipildujaid, 90 millimeetriseid tankitõrjekahureid, soomukeid Sisu XA-180 ja XA-188, mobiilset õhuseireradarit Ground Master ja erinevaid lahinguteenindustoetuse sõidukeid.

Plaani kohaselt ja sobiva ilmaga sooritavad paraadist ülelennu Eesti õhuväe lennuvahendid ning Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad.

Muusikat teevad kaitseväe ning politsei- ja piirivalveorkester. Pärast paraadi saab sellel osalenud tehnikat näha Keskväljakul näitusel.

Paraadi peaproov korraldatakse Pärnu Keskväljakul 23. veebruaril kell 21, samal ajal loetakse Rüütli platsil teater Endla mälestusmärgil ette Eesti iseseisvusmanifest. Sellega meenutatakse 1918. aasta 23. veebruari, kui advokaat Hugo Kuusner luges kadunud teatrimaja rõdult ette Pärnus trükitud manifesti “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”.

Kommentaarid