Avaleht Eesti elu Tartu Linnavalitsus ja Tartu Ülikool alustavad ühisprojektiga „Hea kool heade mõtete linnas“
Tartu Linnavalitsus ja Tartu Ülikool alustavad ühisprojektiga „Hea kool heade mõtete linnas“

Tartu Linnavalitsus ja Tartu Ülikool alustavad ühisprojektiga „Hea kool heade mõtete linnas“

Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglantlik

Tartu linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös sündinud projekti “Hea kool heade mõtete linnas” esmatutvustus Tartu koolidele toimub täna. Projekti kaudu pakub Tartu linn esimese omavalitsusena Eestis oma koolidele tuge eneseanalüüsi läbimisel ning arengueesmärkide sõnastamisel.

„Tartule kui Eesti hariduse pealinnale oleks kohane, et kõik Tartu koolid oleksid head koolid. Ükskõik, millisesse kooli lapsevanem oma lapse viib, saaks ta olla kindel, et laps omandab seal hea hariduse,” ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja asetäitja Toomas Liivamägi.

Samas võiksid koolid Liivamäe s õnul olla omanäolised, et nad inspireeriksid lapsi (ja lapsevanemaid) nii, et lapse võimed ja huvid saaksid parimal võimalikul viisil avalduda ja rakendust leida. “Iga kool peaks teadma, mis on tema väärtused ja tugevused, ning seda ka avalikkusele selgemini teada andma,” lisas ta.

Just selleks, et aidata Tartu koolidel välja selgitada oma tugevad küljed ja arenguvajadused, algatati koostöös TÜ eetikakeskusega hea kooli teemaline ühisprojekt.

„Meil on rõõm aidata kaasa Tartu koolide arengule ja projektist tõuseb kindlasti kasu kogu Eestile. Tartu linnas on erinevat tüüpi koole ja koolivõrk on korrastatud, mistõttu on see väga sobiv keskkond hea kooli mudeli arendamiseks,” kinnitas Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.

Arendatav hea kooli mudel võtab kooli hindamisel õpitulemuste kõrval arvesse kogu koolikeskkonda, õppe- ja kasvatustööd, juhtimist ning koostööd eri osapoolte vahel. Hea kool on väärtuspõhine kool, sest heas koolis ei tähenda õpetamine ainult teadmiste edastamist, vaid ka isiksuse arengu soodustamist.

Sutropi sõnul nähakse sellises koolis õpilases partnerit, kelle võimete väljaarendamise nimel teevad koost ööd erinevad osapooled – õpetajad, tugispetsialistid, koolijuhid, lapsevanemad ja kogukond tervikuna. “Heas koolis õpivad õnnelikud õpilased ja õpetavad õnnelikud õpetajad, mille tagavad head suhted ja koostööd toetav koolikultuur,“ kirjeldas Sutrop taset, milleni tahetakse koostöös linnavalitsusega kõik Tartu koolid viia.

Koostöö algust Tartu linnavalitsuse haridusosakonna ja TÜ eetikakeskuse vahel alustatakse Tartu koolijuhtidele ja arendusmeeskondadele mõeldud seminariga. Koostöö raames võimaldatakse koolidele edaspidi ka kogu kooliperele suunatud koolitusi, õpetajate vä ärtusmängu mängimist, nõustamist ja kogemuste vahetamist.

Hea kooli mudel on Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt ellu kutsutud algatus, mille eesmärk on sõnastada hea kooli tunnused ja leida sobivad mõõdupuud koolides tehtava töö hindamiseks. Algatus on suunatud koolide pingeridade ületähtsustamise vastu. Mudeli väljatö ötamisse on haaratud rohkem kui 80 eksperti nii koolijuhtide, õpetajate, teadlaste kui haridusametnike seast üle kogu Eesti. Algatust rahastab haridus- ja teadusministeeriumi riiklik väärtusarendusprogramm.

Kommentaarid