Avaleht Kultuur Tartus algas taotluste vastuvõtt noortelaagri korraldamise toetuse saamiseks
Tartus algas taotluste vastuvõtt noortelaagri korraldamise toetuse saamiseks
Kultuur
0

Tartus algas taotluste vastuvõtt noortelaagri korraldamise toetuse saamiseks

0

1408435_62917062Alates tänasest kuni 2. veebruarini on võimalik esitada taotlusi noortelaagri korraldamise toetuse saamiseks perioodil 1. veebruar kuni 31. august 2015.

Tartu Linnavolikogu kehtestas 26. juunil 2014. a uue määruse, mis reguleerib noortelaagri korraldamise toetamist alates käesolevast aastast. “Eelnevalt said laagrikorraldajad taotleda projektlaagrite korraldamise toetust, kuid laagrite toetussüsteemi analüüsi tulemusena leidsime, et projektlaagrite toetuskord ei reguleeri toetuste andmist piisavalt läbipaistvalt ja eesmärgipäraselt ning ei ole kaasaegne,” sõnas noorsooteenistuse peaspetsialist Laura Kalaus. Muudatuse tulemusena suunatakse senisest rohkem vahendeid vähekindlustatud perede ja muude riskirühmade laste toetamiseks.

Noortelaagri korraldamise toetust on õigus saada mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isikul, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutusel (välja arvatud Tartu Linnavalitsuse hallataval asutusel) või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul, kes korraldab noortelaagri 7-18-aastastele majanduslikult vähemate võimalustega, hariduslike erivajadustega või alaealistele õigusrikkujatele, kellele on kohaldatud mõjutusvahendina sotsiaalprogramm, või 7-26-aastastele puudega noortele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn.

Noortelaagri korraldamise toetust saab taotleda elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu http://www.tartu.ee/kotoetused kahel korral aastas. Kui noortelaager toimub perioodil 1. veebruar kuni 31. august, tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. veebruariks ning toimumisperioodil 1. september kuni 31. jaanuar võetakse taotlusi vastu 1. septembrini.

Noortelaagri korraldamise toetust antakse kuni kuueks laagripäevaks ning toetuse määr on 10 eurot ühe noore kohta laagripäeva eest.

Vaata täpseid taotlemistingimusi: Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määrus nr 33 “Noortelaagri korraldamise toetamise kord”

mm

Kommentaarid