Avaleht Eesti elu Teaduse populariseerijad pidasid esimest suvekooli
Teaduse populariseerijad pidasid esimest suvekooli

Teaduse populariseerijad pidasid esimest suvekooli

esf-teame-300

Lõppeval nädalal toimus Jõgevamaal esimene miks.ee suvekool, mis tõi kokku teaduse tutvustamisele pühendunud inimesed muuseumidest, üldhariduskoolidest, ülikoolidest ja mittetulundusühingutest.

Kahe päeva jooksul vahetasid osalejad kogemusi, tutvusid kooli õppekavade ja teaduse populariseerimise sidumise võimalustega ning rääkisid sellest, kuidas saavutada noorte ja meedia tähelepanu. Suvekooli korraldas Eesti Teadusagentuur Euroopa Sotsiaalfondi programmi TeaMe raames.

Merike Kesler Soome arenduskeskusest Opinkirjo tutvustas seminaril osalejatele võimalusi huviringi programmide ülesehitamiseks ja Soome kogemust selles valdkonnast, Kertu Saks Energia Avastuskeskusest ja Liina Tamm Konguta Koolist rääkisid teaduse populariseerimise sidumisest õppetööga ning Kaido Reivelt Tartu Ülikooli füüsika instituudist kõneles teaduse populariseerijate järelkasvu leidmisest ja koolitamisest. Märt Miljan loovagentuurist Newton keskendus tähelepanu köitmisele sihtgruppides ja meedias.

Suvekooli töötubades otsisid osalejad vastust sellele, kuidas püüda noorte tähelepanu ning kuidas läbi viia loodusteaduslikke praktilisi töid erinevatele vanuserühmadele.

„Vajadus suvekooli järgi ja selle peamine sisu on välja kasvanud analüüsi „Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis“ tulemustest ning jaanuaris Eesti Teadusagentuuris toimunud teaduse populariseerijate ümarlauast. Nägime, et on suur huvi omavahelise kogemuste vahetamise vastu, samuti kerkisid ümarlauast vajadustena suvekooli loengute ja töötubade teemad,“ selgitas Margit Meiesaar Eesti Teadusagentuurist.

Kommentaarid