Avaleht Eesti elu Vabaühenduste Fond jagab vabakonna projektidele ligi 821 000 eurot
Vabaühenduste Fond jagab vabakonna projektidele ligi 821 000 eurot

Vabaühenduste Fond jagab vabakonna projektidele ligi 821 000 eurot

Vabaühenduste Fond jagab vabakonna projektidele ligi 821 000 eurotAvatud Eesti Fondi (AEF) kureeritav Vabaühenduste Fond jagab projektikonkursiga 31 Eesti kodanikuühiskonda edendavale projektile toetusi summas 820 991 eurot.

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Vabaühenduste Fondi konkursil toetatakse projekte, mis edendavad demokraatlikke väärtusi ja inimõigusi, suurendavad vabaühenduste huvikaitsevõimekust ja parandavad ühenduste tegutsemisvõimet.

Demokraatlike väärtuste ja inimõiguste edendamise projektidele eraldati kokku 333 790 eurot, mis läks jagamisele kuue erineva vabaühenduse vahel. Suurim toetussumma 92 000 eurot määrati Tartus tegutsevale Domus Dorpatensisele kodanikuhariduse koalitsiooni arendamiseks. Toetust said ka sihtasutus Teeme Ära, e-Riigi Akadeemia, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti-Hollandi Heategevusfond ja Eesti LGBT Ühing.

Huvikaitsevõimekuse suurendamiseks jagas fond 355 592 eurot kuuele vabaühendusele. Toetuse said Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Programmi koordinaator Jelena Katsuba rõhutas, et praegune konkurss oli demokraatia ja huvikaitse kategoorias viimane.

„Loodame, et nende suurprojektide mõju jääb kestma võimalikult kauaks,“ sõnas Katsuba.

Ühenduste tegutsemisvõimekuse arendamist, nagu näiteks annetuste kogumise mitmekesistamist, vabatahtlike kaasamist, mentorlust ja ühenduste vastastikust kogemuste vahetamist rahastatakse 131 609 euroga. Kuna tegu on väikeprojektidega ehk toetuse suurus jääb 5000 ja 7500 euro vahele, siis jagus toetust 19 vabaühendusele. Väikeprojektidest väärib esile tõstmist sihtasutuse Noored Kooli projekt liikumise „Tagasi kooli“ edasiarendamiseks.

Järgmine väikeprojektide taotlusvoor kuulutatakse välja septembris.

Kommentaarid