Avaleht Kultuur VALITSEMISEETIKA – mida selle all mõistetakse?
VALITSEMISEETIKA – mida selle all mõistetakse?

VALITSEMISEETIKA – mida selle all mõistetakse?

683292_50743243Valitsemiseetika koondab neid distsipliine, mis uurivad ühiskonna poliitilises, õiguslikus ning administratiivses reguleerimises esile kerkivaid eetilisi probleeme ametnikueetika, kodanikueetika, poliitika eetika ja õiguse aspektidest.

Ametnikueetika keskendub poliitika elluviimise eetilistele aspektidele – sellele, kuidas peaks ametnik avalikus sektoris töötades toimima ning millistest eetilistest põhimõtetest lähtuma.

Kodanikueetika põhiteemad on kodaniku kohustused riigi ees, kodanikukohuste täitmiseks vajalikud voorused ning motivatsioon.

Poliitika eetika tegeleb poliitiliste otsuste tegemisel kerkivate eetiliste valikutega. Poliitika eetikas uuritakse, milliste eetiliste valikutega poliitikud silmitsi seisavad, kas ning millistel asjaoludel on lubatud eetika piiride ületamine poliitiliste eesmärkide saavutamise nimel ning millised kompromissid on poliitikas eetiliselt lubatud.

Õiguse ja eetika valdkonnas vaadeldakse seaduse ja eetika vahekorda, õigusemõistmisega seotud elualade kutse-eetikat ning seaduserikkumise eest karistamise viise ja põhjendusi.

Allikas: TÜ EETIKAVEEB

Uuri lähemalt SIIT

Kommentaarid