Avaleht Eesti elu Valmis sai Tallinna uus seinakaart
Valmis sai Tallinna uus seinakaart

Valmis sai Tallinna uus seinakaart

linnakaartTallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatikute ja kartograafide töö tulemusel on valminud uus Tallinna seinakaart mõõtkavas 1:10 000.

Tänasel Linnavalitsuse istungil tutvustas ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein kaarti ja andis ühe eksemplari üle linnavalitsusele. Anu Hallik-Jürgensteini sõnul on uut seinakaarti pikalt oodatud, sest varasem linnas laialdaselt kasutuses olev kaart on tehtud üle kümne aasta tagasi Eesti Kaardikeskuse poolt ning on linnaruumi hoogsast arengust tingituna juba aegunud.

Seinakaart on leidnud kasutust ametiasutuste koosolekuruumides ja infosaalides ning samal eesmärgil koostati ka uus kaart. Esimesed 150 valminud trükist edastatakse linna asutustele (volikogu, ametid, linnaosavalitused) ja allasutustele (raamatukogud) lähinädalatel. Kuna tegemist on suuremõõtmelise kaardiga – 1,72×2,26 meetrit, saab selle abil kiire tervet linna ning selle lähivaldu hõlmava ülevaate. Kaardilt leiab hoonestuse koos aadressidega, teed koos tänavaregistriga ja näiteks kõik Tallinna maaüksused, mis on abiks planeerijatele esmaste planeerimisotsuste tegemisel. Samuti on kaardil eraldi tähistatud  munitsipaalkoolid, -lasteaiad, valik spordirajatisi jpm.

Kaardi infokihtide valikul olid abiks linnaosavalitsused ja linnaametid, et aluskaardile saaks lisatud kõige vajalikum ja erinevaid valdkondi hõlmav sisu. Trükisel kuvatud andmestik on pärit erinevatest allikatest. Tallinna piires on peamiselt kasutatud linna enda andmeid Tallinna Ruumiandmete registrist ja erinevatest andmebaasidest. Tallinna maaüksuste piirid on pärit Tallinna Maaregistrist. Linnapiirist väljaspool on aluskaardina kasutatud Eesti topograafia andmekogu andmeid. Mere sügavusinfo on saadud Veeteede Ametilt ning kaitsealade piirid ja nimetused Eesti Looduse Infosüsteemist.

Kaardid trükkis ja paigaldas alusele Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös osaühinguga MR Stuudio.

Täpsema info kaardi ning selle tellimise võimaluse kohta leiab Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt.

Kommentaarid