Avaleht Eesti elu Värskelt kooli lõpetanud 54 uut politseinikku asuvad teenistusse
Värskelt kooli lõpetanud 54 uut politseinikku asuvad teenistusse

Värskelt kooli lõpetanud 54 uut politseinikku asuvad teenistusse

ppk_2012Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis antakse reedel lõputunnistus 54 politseiametnikule, kellest 36 asub tööle patrull- või konvoipolitseinikuna ja 18 piirivalvurina.

Lõputunnistused annavad üle sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja siseminister Hanno Pevkur. Kohal on ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Indrek Tibar ning prefektuuride esindajad, kes on tulnud tervitama lõpetajatest uusi kolleege.

Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Taburil on hea meel tõdeda, et politsei- ja piirivalvekolledži erialad on jätkuvalt populaarsed ning juba aastaid soovib kooli astuda rohkem noori, kui on õppekohti. “Politseinikuks või piirivalvuriks saamise valikusõel on väga tihe ja loodame, et see tagab ka parima tulemuse,” tõdes rektor Tabur.

Käesoleva aasta vastuvõtul laekus politseiametniku erialale 163 ja piirivalvuri erialale 81 avaldust. Õppekohti politseiametniku erialale on 50 ja piirivalvuri erialale 25. Sisekaitseakadeemiasse kandideeris põhi- ja lisavastuvõtul erinevatele erialadele kokku 1021 soovijat, mis on enam kui kaheksa protsenti kõigist gümnaasiumilõpetajatest.

Järgmisel nädalal alustavad kooliteed juba uued kadetid, alates esmaspäevast toimuvad tutvumispäevad esmakursuslastele. Politsei- ja piirivalvekolledžis alustab sel sügisel õpinguid 160 kadetti, nendest 75 kutseõppe erialadel. Sisekaitseakadeemia avaaktus toimub 1. septembril kell 14 traditsioonilise rivistusega akadeemia lipuväljakul Tallinnas Kase 61.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis on võimalik õppida politseiteenistuse eriala kõrgharidusõppes ning korrakaitsepolitseiametniku ja piirivalvuri ametit kutseõppes. Politsei- ja piirivalvekolledži kadetid lõpetavad kaks korda aastas – kõrgharidusõpe kevadel, kutseõpe suve lõpus.

Kommentaarid