Avaleht Eesti elu VIDEO! Kui süda kutsub, kandideeri! Kõrgemasse sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega
VIDEO! Kui süda kutsub, kandideeri! Kõrgemasse sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega

VIDEO! Kui süda kutsub, kandideeri! Kõrgemasse sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega

Veel nädala jooksul on võimalik esitada sisseastumisdokumente kõrgema sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe erialadele õppima asumiseks.

„Kandideerimine ja õppimine sõjalise kõrghariduse erialadel paneb teid kodumaa kaitsmise eesjoonele. Teie olete koos oma ustavate kaaslastega need, kes loovad laiapindse riigikaitse, mis on üheks peamiseks aluseks jätkuvale iseseisvusele,“ ütles kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema ülesandeid täietev kolonelleitnant Avo Veske.

Dokumente saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi (www.sais.ee Eelnev viide avaneb uues aknas ) kuni 2. juulini. Kandidaatide vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes akadeemilisest testist ja kutsesobivusvestluse tulemustest. Tänavu ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Sisseastumiskatsed kõrgemasse sõjakooli toimuvad sel aastal 16.-18. juulini.

Kõrgema sõjakooli kadettidele on tagatud tasuta arsti- ja hambaravi, igakuine palk alates 650 eurost ning tasuta ühiselamukoht Tartu kesklinnas. Sõjakooli lõpetanud ohvitseridele on kindlustatud teenistuskoht Eesti kaitseväes.

Täpsema teabe sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta leiate kõrgema sõjakooli kodulehelt http://www.sojakool.ee/sisseastujale/ Eelnev viide avaneb uues aknas 

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgema sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kommentaarid