Avaleht Eesti elu Võimalus osaleda peresõbraliku tööandja konkursil
Võimalus osaleda peresõbraliku tööandja konkursil
Eesti elu
0

Võimalus osaleda peresõbraliku tööandja konkursil

0

abistamaEestis on juba 15 aastat tunnustatud ja innustatud tööandjaid, kes on oma töötajaid väärtustanud ning toetanud nende töö- ja pereelu paremat ühitamist, pakkudes pere- ja töötajasõbralikku töökeskkonda ning organisatsioonikultuuri. Koostöös majanduslehe Äripäeva, ajakirja Pere ja Kodu, Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Personalijuhtimise Ühinguga (PARE) on selliseid ettevõtteid tunnustatud ning sellega teistele eeskujuks seatud.

Mitmete osapoolte koostöös ellu viidud peresõbraliku tööandja konkursi eesmärk on olnud välja selgitada Eesti pere- ja töötajasõbralikumaid organisatsioonid. Samuti sooviti juhtida avalikkuse tähelepanu töötajate ja nende perede toetamisele ning töökeskkonna arendamisele. Konkursi tulemused on andnud võimaluse tunnustada tööandjaid, kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga.

Paljudes organisatsioonides mõeldakse töö-, pere- ja eraelu ühitamisest rääkides automaatselt väikeste lastega töötajatele, kuid teema võib olla sama oluline ka teiste töötajate jaoks. Näiteks võib olla suurem vajadus toetavale töökeskkonnale vanurit hooldaval töötajal või tudengil, kes õpib ja töötab samaaegselt.
Oma töötajaid tasuks vaadata terve nende elu perspektiivis, mõistes ja toetades konkreetse eluetapi tugevusi ja väljakutseid. Mõistlik on suhtuda oma töötajatesse kui loodusvarasse. Nendega ümber käi-misel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest nagu iga teise loodusvara puhul. Peresõbralike meetmete kasutamise tulemusena luuakse töötajale võimalus tasakaalukamalt elada. Samuti tõuseb töötajate ja nende perede elukvaliteet, vähenevad pinged pereelus ja alaneb stress tööelus.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad üldjuhul konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse efektina on välja toodud haiguspäevade arvu vähenemine, töötajate madalam stressitase, tööandja maine paranemine. Kokkuvõtteks see edendab tööandja konkurentsivõimet. Kuna väheneb tööjõu liikumine, siis säästab tööandja töötajate värbamisel ja väljaõpetamise.

Konkursil osalemiseks tuleb täita kolmest osast koosnev kandideerimisankeet. Ankeedi täitmiseks tuleb sisse logida Facebook-i, Linkedin-i või e-maili kontoga.

Kandideerimisankeedi esimeses osas tuleb välja tuua tööandja kohta käiv põhiinfo:

  • valdkond ja sektor, kus tegutsetakse, töötajate arv, kontaktandmed jms.
  • Teiseks tuleb kandideerival tööandjal hinnata hetkel organisatsioonis valitsevat peresõbralikkuse taset. Hinnangu andmiseks on ankeedis toodud väited ning kandidaat peab hindama, millisel määral nimetatud väited tema kohta kehtivad.
  • Kolmandaks tuleb kirjutada motivatsioonikiri (1 A4 või 500 sõna). Selleks tuleb kirjeldada tööandja programmis osalemise motivatsiooni ning hinnata programmis osalemisest tulenevat mõju tööandjale kui ka laiemalt ühiskonnale. Lisaks on vaja selgelt väljendada valmisolekut programmis lõpuni osaleda.

Tööandjad saavad ankeeti esitada aasta läbi. Esitatud ankeedid on konfidentsiaalsed. Üks kuni kaks korda aastas tuleb kokku valikukomisjon, mis hindab ja otsustab, missugused tööandjad pääsevad programmi. Esimene hindamine toimub aprillis 2017. a. ning sinna pääsevad kõik organisatsioonid, kes on esitanud oma ankeedi 31. märtsiks 2017. a.

mm

Kommentaarid