Avaleht Eesti elu Võrdõigusvoliniku kantselei kolis uuele veebilehele
Võrdõigusvoliniku kantselei kolis uuele veebilehele
Eesti elu
0

Võrdõigusvoliniku kantselei kolis uuele veebilehele

0

814583_54131847Võrdõigusvoliniku kantseleil on valminud uus veebileht aadressil www.vordoigusvolinik.ee, esialgu saab uuele kodulehele ka kantselei vana aadressi kasutades.

Uuelt veebilehelt leiab varasemast enam teavet voliniku kantselei töö kohta ning mil viisil kaitseb inimeste õigusi soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus. Veebilehte saavad kasutada kõik, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis-, ja neuroloogiliste puudustega inimesed.

Veebilehelt leiab infot, mida pidada diskrimineerimiseks ning mida sel puhul ette võtta. Leht pakub tuge ka tööandjatele selles, kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist värbamisel ja töösuhetes. Samuti sisaldab veebilehelt praktilisi juhiseid ja soovitusi, kuidas tagada ja edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusena, haridusasutusena või ajakirjanikuna. Advokaadid ja juristid leiavad sealt teavet selle kohta, millistes küsimustes teeb võrdõigusvolinik koostööd teiste õigusekspertidega.

Olulisim teave on tõlgitud ka vene, inglise, saksa ja prantsuse keelde.

Veebilehte uuendati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013“ toel.

mm

Kommentaarid