Avaleht Haridus 10 perspektiivikat eriala, mida õppida
10 perspektiivikat eriala, mida õppida

10 perspektiivikat eriala, mida õppida

Foto: Pixabay

Riigieksamite aeg on käes ning tuhanded noored peavad otsustama, millist eriala õppima minna.

14 aastat tegutsenud Manpower Eesti toob rahvusvahelistele uuringutele tuginedes välja 10 eriala, mis ka lähitulevikus leiva lauale toovad. Manpower, mis on rahvusvaheline personaliettevõte, mis tähistab tänavu 70. aastat tegevust töötajate värbamise ja renditeenuste valdkonnas. Manpower Eesti teenused hõlmavad aga kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

IT-spetsialistid: arendajad, programmeerijad, administraatorid, juhid

Kellelegi ei tule üllatusena, et IT-spetsialiste on puudu ja selle valdkonna palgad on keskmisest kõrgemad. Viimasel ajal räägitakse üha enam, et otsitakse suhtlemisoskusega IT-spetsialiste, kes ei tegutse üksi, vaid meeskonnas, näevad tervikpilti ja oskavad protsesside lahendamisel kaasa rääkida.

Oskustöölised: elektrikud, santehnikud, keevitajad, müürsepad, puusepad

Leidub ameteid, mis pole ajas palju muutunud ja mille järele püsib pidev nõudlus: head plaatijat, santehnikut ja puuseppa otsitakse tikutulega taga.

Meditsiinitöötajad: arstid, õed, sanitarid

Lääne ühiskonna elanikkond vananeb, oodatav eluiga on üha pikem ja tervishoius liigub palju raha – kõik see tagab, et meditsiinitöötajaid (ja hooldajaid) on vaja lähitulevikus juurde.

Ehitus-, mehaanika- ja elektriinsenerid

Isegi kui robotid paljud lihttööd enda kanda võtavad, vajame jätkuvalt inimesi, kes insenertehnilised lahendused välja mõtlevad.

Müügiesindajad, müügijuhid

Maailmas toodetakse iga aastaga üha rohkem ja seni kuni midagi toodetakse, jätkub tööd ka müüjatele.

Tootmis- ja hooldustehnikud, tootmisoperaatorid

Tootmine muutub tehnoloogiliselt üha keerukamaks, lihtsamad tööd teevad ära masinad. Selleks, et kõik töötaks nagu kellavärk, on tarvis ajaga kaasas käivaid ja hea tehnilise taibuga spetsialiste, kellele ollakse üldjuhul valmis ka head palka maksma.

Autojuhid, kullerid

Ühelt poolt räägitakse isesõitvatest autodest, teisalt autojuhtide puudusest. Vähemalt lähitulevikus autojuhid tööta ei jää, eriti suur nõudlus on kulleritele, sest kaubandus (isegi toidukaup) kolib internetti ja tooted peavad kuidagi inimesteni jõudma.

Analüütikud
Samal ajal kui raamatupidajate ja finantsistide töö võtavad paljuski üle arvutiprogrammid, jääb jätkuvalt vajadus oskuse järele infot analüüsida, tulevikku prognoosida ja vastavalt otsuseid langetada.
Tippjuhid

Ettevõtted ja organisatsioonid vajavad juhte ka tulevikus, aga juhi profiil on olemuselt muutunud. Autoritaarsete ja traditsioonidest lähtuvate tippjuhtide aeg on pöördumatult ümber saanud, tulevik vajab paindlikke kohanejaid, kellel ei jää vajaka empaatiavõimest ning kes oskavad võrdselt oluliseks pidada nii protsessi kui tulemust. Tippjuhiks ei õpita, vaid saadakse, see eeldab nii sobivaid isiksuseomadusi kui ka elu- ja töökogemust.Kooliõpetajad, õppejõud, koolijuhid

Koolid vajavad õpetajaid ja koolijuhte, kes mõistavad, et maailm on muutunud ja praegu sündivaid lapsi ootab teistsugune töö. Asju pole mõtet pähe õppida, sest kogu info on tänu nutistumisele sekundite kaugusel. Küll on tarvis õpetada paindlikkust, loomingulisust, lahedustele orienteeritust ning muutustega toimetulekut.

Kommentaarid