Avaleht Haridus 82/100: Tallinna noored hindavad pakutavaid noorsootöö võimalusi kõrgelt
82/100: Tallinna noored hindavad pakutavaid noorsootöö võimalusi kõrgelt

82/100: Tallinna noored hindavad pakutavaid noorsootöö võimalusi kõrgelt

Üleriigilise uuringu “Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020” kokkuvõttest selgus, et Tallinna noored hindavad kõrgelt linna pakutavaid noorsootöö tegevusi – kõikide tegevuste keskmise rahulolu hindeks anti 82 punkti 100-st. 

“Rõõm on tõdeda, et noored on rahul neile Tallinnas pakutavate võimalustega – selline tagasiside annab kindlust, et valdkonnas tehakse head tööd. Nagu selgus, peavad Tallinna noored oluliseks tulemustele orienteeritust ja eesmärkide saavutamist, nii et tegevustest õppimine ja eneseareng on märksõnad, millega meil noorsootöö tegevuste planeerimisel arvestada tuleb. Võtame noorte tagasiside arvesse ja üritame oma noorsootöös veel rohkem vastata nende ootustele ja soovidele,” kommenteeris abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Noorsootöö tegevustest osalevad noored enim huvitegevuses (59% vastanutest), huvihariduses (32%) ja noortelaagrites (22%).

Noored väljendasid kõrget rahulolu kõigi noorsootöö tegevustega, milles osalevad. Rahulolu on kõige suurem tantsu, sporti ja näitemängu puudutavate huviringide puhul, vähem ollakse rahul noortemalevaga.

Hinnang noorsootöö tegevustele on madalam noortel, kes elavad enam kui ühe lapsega peres ja kelle kodune keel on vene keel. Mõneti tunnevad noored puudust võimalusest teha tegevuste kohta ettepanekuid, algatada ise üritusi ja saada ühtlustatud teavet noorsootöö tegevustest.

Küsiti 7–26-aastaste noorte hinnanguid kaheksale noorsootöö valdkonnale: huvitegevus, huviharidus, avatud noorsootöö, noortelaagrid, noortemalevad, osalus- või esinduskogud, noorteühingud või -ühendused ja noorteprojektid. Lisaks uuriti noorte arvamust noortele suunatud info levitamise ja noorsootöö tegevustes mitteosalemise kohta.  

Täpsemalt saab tulemustega tutvuda Tallinna haridusameti kodulehel.

Vaata ka Tartu koolinoorte rahulolu!