Avaleht Eesti elu 93% elanikest on rahul Tallinna elukeskkonnaga
93% elanikest on rahul Tallinna elukeskkonnaga

93% elanikest on rahul Tallinna elukeskkonnaga

Linlaste seas möödunud aasta lõpus läbi viidud rahulolu-uuringu kohaselt on Tallinn peresõbralik ja loomingulise õhkkonnaga linn.

„Vaatamata keerulisele koroona-aastale on tallinlased eluga rahul. Muu hulgas püsib jätkuvalt kõrge elanike rahulolu linna ja oma linnaosa elukeskkonnaga: koguni 93% elanikest on rahul Tallinna elukeskkonnaga ja 92% on rahul oma linnaosa elukeskkonnaga. Linnaosade võrdluses on üldine rahulolu oma linnaosa elukeskkonnaga kõrgeim Pirital ja Nõmmel, madalaim aga Lasnamäel ja Kesklinnas,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Uuringu kohaselt on tallinlased rahul oma kodu, hariduse, tervise ja tööga ning neil on olemas lähedased inimesed, kellele toetuda. 2019. aastaga võrreldes on üldine rahulolu eluga isegi kasvanud. Samuti on suurenenud nende osakaal, kellel on piisavalt võimalusi veeta vaba aega nii, nagu nad soovivad. Naabritega suhtlevad tallinlased vähe; aastaga on ootuspäraselt ka suhtlus veidi vähenenud.

Koroonakriis on avaldanud mõju linlaste igapäevasele toimetulekule. Kõlvart nentis, et teise uuringu kohaselt ei ole viimase aasta jooksul 21% küsitletutest olnud piisavalt raha suuremateks hädavajalikeks väljaminekuteks. „8% vastanutest pole sageli piisavalt raha toidu-ja esmatarbekaupade ostuks. 8% on probleeme võlgade tagasimaksmisega. 6% pole tihti piisavalt raha kommunaalteenuste eest tasumiseks,“ rääkis Kõlvart. „Kõiki mainitud probleeme nimetatakse sagedamini kui näiteks kahe eelneva aasta uuringus. See on murettekitav. Majanduslike probleemidega kokku puutunud inimesi on rohkem Põhja-Tallinnas. Mitte-eestlased on majanduslikke probleeme rohkem kogenud kui eestlased.“

Samas möönis linnapea, et suvel rakendas linn täiendavaid meetmeid ja soodustusi majandusraskustes linlaste aitamiseks. Seda silmas pidades on linn suurendanud ka käesoleval aastal sotsiaalvaldkonna eelarvet.

Üks valdkond, mida koroonakriis on oluliselt mõjutanud, on inimeste liikumine ja transpordikasutus. 2019. aastaga võrreldes on kahanenud ühistranspordikasutus, suurenenud on aga autokasutus ja jalgsi liikumine: nii kasutas peamise liikumisviisina tööpäeval tööle, kooli või muude peamisse sihtkohta liikumisel 42% autot ja 32% ühistransporti. Jalgsi liikus peamisse sihtkohta 18%, mis on oluliselt rohkem kui varasematel aastatel.

Paranenud on linlaste hinnangud ühistranspordile: nii arvas 46% tallinlastest, et ühistransport on viimase 12 kuu jooksul muutunud paremaks.