Avaleht Eesti elu Jaak Aab: omavalitsus peab saama iseseisvalt otsustada kõiki kohaliku elu küsimusi
Jaak Aab: omavalitsus peab saama iseseisvalt otsustada kõiki kohaliku elu küsimusi

Jaak Aab: omavalitsus peab saama iseseisvalt otsustada kõiki kohaliku elu küsimusi

Rahandusministeerium tutvustas eile valitsusele ettepanekut määrata riigihalduse ministri üheks kohustuseks koordineerida Eestis edaspidi senisest enam ülesannete detsentraliseerimist omavalitsuste suunal. Ettepaneku kohaselt tuleks tulevikus ministeeriumitel pakkuda senisest rohkem omavalitsustele teenuste korraldamisel strateegilist tuge, selle asemel, et langetada otsuseid omavalitsuste eest.

Eesti on ühiskonna ootustelt sarnane põhjamaadele, ent valitsemiskorralduselt jäädakse täna kohati Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest maha. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on meil omavalitsustele usaldatud vähem ülesandeid ning omavalitsuste finantsautonoomia on OECD riikide seas madalaim. „Valitsus kipub täna omavalitsuste eest lahendusi ette ära otsustama, selle asemel, et neid riiklikesse otsustusprotsessidesse kaasata,“ nentis minister.
„Elanike ootustele ja vajadustele vastavate kvaliteetsete ja kättesaadavate avalike teenuste pakkumiseks on vajalik, et nii omavalitsuse kui ka keskvalitsuse õigused ja vastutus oleks selgelt jaotatud ning mõlemad oleksid teadlikud oma kaasaegsest rollist ühtse valitsemise tagamisel,“ lisas Aab.

Valdkonnaministeeriumitelt oodatakse 1. oktoobriks ettepanekuid, kuidas oma valdkonnas suurendada avalike teenuste korraldamisel omavalitsuste rolli ja vähendada sihtotstarbeliste toetuste osakaalu. Samuti tuleks ministeeriumitel edaspidi pakkuda omavalitsustele teenuste korraldamisel rohkem tuge.

Mitmete riikide kogemused ja empiirilised uuringud näitavad, et detsentraliseerimine edendab avalikus sektoris muuhulgas poliitilist stabiilsust, demokratiseerumist, avalike teenuste kvaliteeti ja efektiivsust.