Avaleht Eesti elu Aasta jooksul said Tallinnas paremaks mitmed tänavad ja rajati kümneid õppeaedu
Aasta jooksul said Tallinnas paremaks mitmed tänavad ja rajati kümneid õppeaedu

Aasta jooksul said Tallinnas paremaks mitmed tänavad ja rajati kümneid õppeaedu

Tallinnas remonditi tänavu sadu tuhandeid ruutmeetreid teid ja tänavaid, rikastati linnakeskkonda kümnete õppe- ja kogukonnaaedadega ja Paljassaares valmis kauaoodatud slipp.

Abilinnapea Kalle Klandorf peab lõppeva aasta tänavate ja teede remondihooaega edukaks, sest kõik eesmärgid said täidetud. „Tänu varasele kevadele oli asfalditehastel võimalik alustada tööd juba aprilli alguses, ning detsembri teiseks nädalaks, mil tehased taas suleti, olid plaanitud tööd tehtud. Remonditud ja rekonstrueeritud sai palju suuri objekte, olulisematena neist võib välja tuua näiteks Pirita tee uue ühistranspordiraja ehitamise ja Viljandi maantee remondi. Tähelepanuta ei jäänud ka haljasalad ning paadiomanikud said Paljassaarde kauaoodatud slipi.“

Pirita teele rajati täiesti uus liikluslahendus koos eraldiseisva ühistranspordi rajaga. Uuendatud 2,1-kilomeetrisel teelõigul asendati vana sõiduteekatend deformatsiooni- ja kulumiskindlama asfaltbetoonseguga, värskendati teekatte märgistus, paigaldati üle kahesaja liiklusmärgi ning tänapäevane foorijuhtimissüsteem. Viljandi maanteel rekonstrueeriti kohalike teede juhtumipõhise investeeringutoetuse vahenditest Pärnu maantee ja Liivametsa tänava vaheline lõik. Autojuhtide käsutuses on asfaltbetoonkattega kaetud 3,25 meetri laiuste sõiduradadega sõidutee, millest ühele poole rajati kolme meetri laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee ning teisele poole kahe meetri laiune kõnnitee. Liiklust Viljandi maantee ja Liivametsa tänava ristmikul reguleerib nüüd foor.

Kokku remonditi ja rekonstrueeriti aasta jooksul 450 000 m2 eri liiki teid, hooldusremondi käigus korrastati 291 000 m2 sõidutee teekatet. Suurematest teeremontidest võib välja tuua veel Tähetorni, Koidu ning Tedre tänava tööd.

Kuna Tallinna ristmike koormus on väga suur, vajasid remonti needki. Korda tehti Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee, Tammsaare tee ja Nõmme tee, Ehitajate tee ja Kadaka tee, Pronksi tänava ja Raua tänava, Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ning Sõpruse puiestee, Endla tänava ja Tulika tänava ristmikud. Kaheksal suurel põhitänaval rekonstrueeriti välisvalgustus. Raja tänava rekonstrueerimise käigus paigaldati kergliiklusteele, ülekäigukohale ja bussipeatusesse päikeseelektrit tootvad teekatendid. Korrastati ka kõnni- ja jalgrattateede teekatteid ning madaldati lapsekärude ja jalgratastega liiklejate jaoks ülekäigukohtade äärekive, ühtekokku parendati 80 objekti üle linna. Euroopa Regionaalarengu Fondi toel sai valmis Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee esimene etapp.

Kui möödunud aasta üheks suuremaks projektiks oli Reidi tee avamine liiklusele, siis käesoleval aastal rikastati Reidi tee haljastust uute põõsaste, püsilillede ja puudega ning avati udupurskkaevud. Juba sel hooajal said linlased näha esimesi tulemusi tuleviku Reidi tee haljastuse mängulisusest ja liigirohkusest, järgmisel aastal paistab uus taimestik aga juba täies ilus. Tammsaare pargis vahetati välja pargi rekonstrueerimisel paigaldatud pingid, mille asemele paigaldati 94 uut, ilmastikukindlamat pinki.

Katariina kai kõrvale Põhja-Tallinnas rajati avalik veesõidukite veeskamiskoht ehk slipp. Paadikanalit süvendati umbes 1300 ruutmeetri ulatuses ning slipi kõrvale paigaldati 12 meetri pikkune ja 2,4 meetri laiune ujuvkai. Rajati veel juurdepääsutee slipini ja parkla, paigaldati tänavavalgustus ja korrastati haljastus.

Üha suuremat tähelepanu pööratakse Tallinnas keskkonnaharidusele ning rohelise mõtteviisi edendamisele. Üheks väljundiks on õppeaiad, mida on linna toetusel rajanud ja arendanud juba üle 50 Tallinna munitsipaalasutuse, sh koolid, lasteaiad, muuseumid, hoolekandeasutused ja teised. Tänavu rajati ühtekokku 37 õppeaeda. Ka söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnakeskkonnas on maailma linnades aina kasvav trend ning populaarsust on see kogumas tallinlastegi seas. Tänavu rajati linnaruumi 12 kogukonnaaeda, kus tegutseb rohkem kui 500 rohenäppu.

Unustatud ei ole ka kõige pisemaid – sel aastal sai uuendatud seitsme lasteaia välisvalgustus ning korrastati lasteaedade õuealasid. Tuleval aastal on plaanis juba 15 lasteaia õuevalgustuse uuendamine.