Home Haridus Aasta kooliks valitud Uulu Põhikooli direktor Egle Rumberg: kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda
Aasta kooliks valitud Uulu Põhikooli direktor Egle Rumberg: kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda

Aasta kooliks valitud Uulu Põhikooli direktor Egle Rumberg: kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda

Aasta kooliks valitud Uulu Põhikooli direktor Egle Rumberg on elav tõestus, kuidas oma ideedesse uskuv juht saab ka väikekoolist teha haridusmaastikul tõsise tegija. “Ma ise arvasin kunagi samuti, et parima hariduse saab ikka suurest linnakoolist, kuid praegu olen täiesti kindel, et ka maakool võib pakkuda õpilastele suurepärast koolikogemust ja kvaliteetset haridust,” kinnitab ta.

Sel novembrikuu päeval, kui Uulu Põhikool sai kätte aasta kooli tiitli, hüppas ja kilkas noor koolidirektor Egle Rumberg sama südamest kui õpilased. Mõni nädal hiljem on suur eufooria vaibunud, kuid rõõm ning uhkus oma kooli üle kestab.  “Alguses lapsed ikka küsisid, kas see on tõesti tõsi – et meie kool sai teiste Eesti koolide seas aasta kooliks,” meenutab Egle Rumberg naerusui. Et kolmel varasemal aastal pälvisid tiitli suured linnakoolid, võis võit väiksele Uulu Põhikoolile tulla tõesti üllatusena. Koolijuhi sõnul elas neile kaasa terve küla ja kaugemgi kant. “Kindlasti on aga aasta kooli konkursil laiem tähtsus – see aitab muuta kooli kuvandit positiivsemaks. Kool ei peaks tänapäeval olema koht, mida õpilane kardab ja mille lõpetamist ei jõua ära oodata. Kool peab õpilaste jaoks olema turvaline paik, mis annab teadmisi ja õpetab õppimist väärtustama,” leiab direktor.

Väikese kooli suured võimalused

Väike külakool näeb välja hubane ja samal ajal kaasaegne. Koolil on ilusad ja lapsesõbralikud ruumid, hästi sisustatud aineklassid, korralik staadion ning isegi tenniseväljak. Õpilased saavad käia rahvatantsu, kokanduse või robootika huviringis. Selliste tingimustega ei saa hoobelda sugugi mitte kõik väikesed koolid. Mis on Uulu Põhikooli saladus? “Meil on väga konkreetne ja selge arengukava, mis koosneb neljast peamisest põhiteemast ning oleme ilmselt üsna selgelt oma vajadusi ja arengusuundi kommunikeerida suutnud. Uulu Põhikool on kasvav kool ning täna on selge, et igasugune investeering on põhjendatud, nii on seni leidnud ka kooli pidaja ja meid usaldanud,” selgitab Egle Rumberg.

Sellel veendumusel on alust. Nooruke koolijuht, kes 4 aastat tagasi direktoriks saades oli vaid 27aastane võib praegu uhkusega kinnitada, et tema ametiajal on löödud rekord – praegu on kooli hingekirjas 202 õpilast, mis on läbi ajaloo kõrgeim arv. “Uulu Põhikool on kõige enam mulle õpetanud, et kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda,” kinnitab koolidirektor Egle.

Koroona kiuste üksmeelsed

Positiivne hoiak, mis Eglet hetkekski maha ei jäta, on abiks olnud ka kogu selle keerulise perioodi, mil üksteisele hakati hoopiski soovima: “Püsige negatiivsed!” Koroonaviiruse lained pillutavad ka koolisüsteemi ning koolijuhtidel on oma kooli kursil hoidmisel oluline roll. “Ma arvan, et meid on väga palju toetanud ühtsustunne. Näiteks esimesel koroona-kevadel küsisin sageli kooliperelt tagasisidet, et hoida tunnetust, kuidas neil läheb. Ja meile üllatuseks kasvas positiivse tagasiside andmine iga korraga. Lapsed, vanemad ja töötajad väljendasid oma igatsust kontaktõppe järele, tänasid mõistliku suhtumise ja toetamise eest ning soovisid jaksu ja vastupidamist. Saadud tagasisidet jagasime alati kõigi oma inimestega,” jutustab koolijuht. Kõigi nende pealtnäha lihtsate nõksude toel suutis Uulu Põhikool korraldada distantsõppimist, veenduda, et ükski õpilane ei jääks distantsõppe tõttu raskustesse ning tagada lapsevanemate ning õpetajate sõbraliku koostöö ajal, mil inimeste närvid ja kannatlikkus kippusid katkema.

Karjääripöörajatele rohkem toetust

Eduloost kõneleb seegi fakt, et õpetajatepuuduse all ei kool ei kannata, kui vaba koht ka tekib, leidub õige pea töölesoovija. Uulu Põhikooli juht on seda meelt, et hea õpetaja võib tulla ka mujalt elualalt. “Meil on nii palju tarku, andekaid ja suurepäraseid õpetaja omadustega inimesi, kes töötavad teistes valdkondades. Kui me saaksime nad koolidesse õpetama, võidaks meie haridussüsteem palju,” leiab Egle. Kasvatusteadustega seotud õppeainete ja õpetamismetoodika tundmist peab ta siiski oluliseks. “Seda saaks aga juurde õppida. Tänapäeval on mitmeid programme, mis selliseid võimalusi loovad, aga ma usun, et me peaksime karjääripöörajate suhtes veelgi toetavamad selles olema, sest see on üks võimalus õpetajate järelkasvu tagamiseks.”

Muidugi annab koolidirektor ka tunde ning Egle Rumbergi õppeaineks on matemaatika.“Õpetaja amet on maailma parim amet,” kinnitab ta. “Õpetaja annab ainealaseid teadmisi, aga lisaks mõjutab väga palju õpilaste inimeseks kujunemist. See on väga vastutusrikas töö, kuid rõõm selle kõrval kaalub kõik raskused üle. Ja südamega töötamise korral kasvab iga aastaga nende õpilaste arv, kes sinu südamesse pugenud on. Kui aastaid hiljem pärast kooli lõpetamist mõne oma õpilasega taaskohtuda, saab teda õpetajana vaadata uhkusega ja tunda, et töö ja vaev on vilja kandnud. See on üks parimaid tundeid, mida tunda – sina ise oled mõjutanud teise inimese elu.”

Oma kooli õpilastelt ootab Egle Rumberg seda, et neist kasvaks eelkõige head ja õnnelikud inimesed. Sellepärast polegi imestada, et noor naine mõjub koolikoridorides ringi liikudes pigem hella emana kui selle maja kõrgeima juhina. Kui Egle pidi koolituse tõttu hiljuti töölt mõne päeva eemal olema, jooksis üks algklassilastest teda uuesti koolis nähes käed laiali tervitama: “Direktor, kus sa ometi olid???” Iga juht juba niisuguse igatsuse osaks ei saa.