Home Kultuur Alanud on konkurss Tartu linnakirjaniku stipendiumile
Alanud on konkurss Tartu linnakirjaniku stipendiumile

Alanud on konkurss Tartu linnakirjaniku stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linnakirjaniku stipendiumile. Taotlusi saab esitada kuni 16. detsembrini 2022.

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale loovisikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ning aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumile kandideerija elukoht peab Eesti rahvastikuregistris olema Tartu linn.

2023. aastal on stipendiumi suurus 15 696 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 16. detsembriks Tartu Kultuurkapitalile esitada: oma nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma; ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ning ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2023. aastal.

Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumide, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.