Home Eesti elu Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks
Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks

Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks

Välisministeerium kuulutab koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga välja konkursi, et leida Eestile kuues ÜRO noordelegaat. Programmi raames avaneb ühel Eesti noorel vanuses 18–24 aastat võimalus näha lähedalt Eesti delegatsiooni tööd ÜROs ja esindada noorte häält üleilmsete küsimuste lahendamisel.

Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb kuni 2023. aasta lõpuni ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta ÜRO saadikuna ja toob rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat noortele lähemale.

Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo direktor Käthlin Saluveer tunnustab suurepärast koostööd ÜRO noordelegaatide ja Eesti Noorteühenduste Liiduga ning kinnitab ministeeriumi valmisolekut jätkata ÜRO noordelegaadi programmi toetamist. „Välisministeeriumi peab oluliseks, et teemades, mis lähevad noortele korda, kõlaks ka Eesti noorte hääl rahvusvahelisel areenil. Ühtlasi hindame kõrgelt noordelegaatide tegevust, et tõsta Eesti noorte teadlikkust ÜROst ja selle allorganisatsioonidest, sealhulgas ÜRO rollist üleilmsete probleemide lahendamisel ja konfliktide vahendamisel,“ rõhutas Saluveer.

2022. aasta noordelegaat Linda Luts julgustab noori võimalusest kinni haarama ja kandideerima: “ÜRO noordelegaadiks olemine oli üks ägedaim aasta minu elus! See pani mind proovile, õpetas palju iseenda kohta, ma tutvusin imeliste inimestega ja õppisin tõeliselt tundma maailma headust kui ka selle pahupoolt. Nii nagu ka mulle kunagi öeldi siis, kui sul mõte juba tekkis siis kindlasti kandideeri!”

Eesti Noorteühenduste Liidu juhi Triin Roosi sõnul on noordelegaadi programmid kasvav trend, kuidas noori rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse juurde kaasata. “Noorte kaasamisest räägitakse üha enam ning noordelegaadi programm on suurepärane viis, kuidas viia noorte sisend rahvusvaheliste organisatsioonideni ja samal ajal tõsta ka noorte teadlikkust nendest ühingutest, millega noored ise väga tihti kokku ei puutu, kuid mis mõjutavad meid kõiki.”

Kandideerimine ÜRO noordelegaadiks on avatud 19. veebruarini, lisainfo ENLi kodulehel: SIIN!