Home Haridus Algas Kullo huvikeskuse uue hoone arhitektuurivõistlus
Algas Kullo huvikeskuse uue hoone arhitektuurivõistlus

Algas Kullo huvikeskuse uue hoone arhitektuurivõistlus

Tallinna linnavaraamet koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kullo huvikeskuse uuele hoone ja seda ümbritseva Löwenruh’ pargi ideekavandi leidmiseks.

Praegune, Vivian Lukki projekteeritud ja 1977. aastal ehitatud huvikeskuse hoone on amortiseerunud ega vasta tänastele vajadustele, mistõttu hoone lammutatakse.

Uus hoone kavandatakse Mustamäe tee 59 kinnistule. Lisaks Kullo huvikoolile hakkavad huvikeskuse hoones paiknema Kristiine noortekeskus ja Tallinna keskraamatukogu Kristiine linnaosa haruraamatukogu.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida parim lahendus Kullo huvikooli, raamatukogu ja noortekeskuse kombineerimiseks ühte, ennekõike noortele suunatud hoonesse nii, et tekiks hea ruumiline, funktsionaalne ja inimestevaheline sünergia. Planeeritav hoone peaks olema sidustatud ümbritseva keskkonna ja pargiga.

Uus huvikeskuse hoone peab olema arhitektuurilt kõrgetasemeline ja sobituma selle linnaehituslikku konteksti. Väljapakutud lahendus peab olema kasutajale mugav ja funktsionaalne ning realistlikult teostatav. Planeeritav hoone peab olema hea sisekliimaga, energiasäästlik ja madalate ekspluatatsioonikuludega. Hoone ruumiprogramm töötati välja läbi teenusedisainiprotsessi.

Võistluse auhinnafond on kokku 41 000 eurot. Sellest võitjale on ette nähtud 14 000 eurot, teise koha saavutajale 11 000 eurot ja kolmandale kohale 8000 eurot. Lisaks on kavas välja anda kaks ergutuspreemiat suuruses 4000 eurot.

Ideekavandeid hindab liikmeline žürii, millesse kuuluvad Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt Jaak-Adam Looveer, Eesti Arhitektide Liitu esindavad arhitektid Illimar Truverk ja Risto Parve, Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajana maastikuarhitekt Kristian Nigul, Kristiine linnaosa valitsuse arhitekt Taimi Kaup, Kullo huvikooli direktor Ronne Sära, Tallinna linnavaraameti projektijuht Mailis Linde ja üks varuliige, Eesti Arhitektide Liidu esindaja arhitekt Jaak Huimerind.

Arhitektuurivõistluse lähtetingimused kooskõlastas Eesti Arhitektide Liit. Kavandite esitamise tähtaeg on 15. detsember.