Avaleht Eesti elu Algas Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus
Algas Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus

Algas Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus

Tänasest 15. detsembrini on kõigil vähemalt 16-aastastel Pärnu omavalitsuse elanikel võimalik hääletada ettepanekute poolt, mida võiks kaasava eelarve raha eest Pärnus või selle osavaldades teha.

Hääletamisele läksid ettepanek rajada kettagolfipark Loode-Pärnusse, kogukonna permakultuuriaed Kihlepasse, avalik liikumis- ja õppelinnak Mai kooli õuealale, lemmikloomapark Tammiste hooldekodu taha jõeäärsele luhale, Lille park Rohu 96a kinnistule, mänguväljak Papsaare külla Lõvi elamualale, mänguväljak Paikusele Koskla 14 kinnistule, sportimisvõimalused ja laste mänguväljak Raekülla Hirve ja Merimetsa tänava nurgale, ujumiskoht Kastani tänava lõppu, ujumiskoht Saare tänava lõppu ja ujumiskoht Veteranide parki.

26 ettepanekust valis linnavalitsuse moodustatud komisjon välja 11, lähtudes nende olulisusest, teostatavusest aasta jooksul, jätkusuutlikkusest ja teistest kriteeriumitest. Hääletamisele ei pandud ettepanekuid, mida sooviti omaniku nõusolekuta ellu viia võõral maal, mis toonuks kasu ainult konkreetsele ettevõttele, mida linnavalitsus nagunii kavatses ellu viia, mis läinuks kaasavas eelarves ette nähtud 80 000 eurost kallimaks jne. Ujumiskohtade puhul täpsustati võimalikke asukohti ja pandi hääletusele konkreetsed kohad.

Hääletamiseks tuleb minna veebikeskkonda Volis. Hääletada saab ainult elektrooniliselt, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendi abil.

Igaüks saab hääletada kuni kahe erineva ettepaneku poolt. Antud hääli võib muuta kuni hääletamise lõppemiseni, sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

Hääletusel on õigus osaleda ainult Pärnu ja selle osavaldade elanikel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu omavalitsuses. Hääletamine on salajane, tulemused reaalajas järgitavad.

Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud 80 000 euro piiridesse.