Home Haridus ALPA ja Heateo Haridusfond panid seljad kokku: õpetame Ukrainast saabunud lastele eesti keelt
ALPA ja Heateo Haridusfond panid seljad kokku: õpetame Ukrainast saabunud lastele eesti keelt

ALPA ja Heateo Haridusfond panid seljad kokku: õpetame Ukrainast saabunud lastele eesti keelt

Heateo Haridusfond toetas hiljuti algatusi, mis aitavad Ukraina lastel haridusteed jätkata ning paremini Eesti haridussüsteemi sulanduda. Seeläbi sai toetust ka haridustehnoloogia startup ALPA Kids, kelle poolt loodud digiõppemängud aitavad Ukrainast saabunud lastele eesti keele selgeks õpetada. Hetkel on võimalus ka esimesel 100 Eesti haridusasutusel, kes on võtnud vastu Ukrainast saabunud põgenikke, saada kiirema kohanemise eesmärgil endale digiõppemängud aastaks õppevahendina tasuta kasutada.

Foto: ALPA Kids

Tänaseks on Eestisse saabunud juba üle 40 000 Ukraina põgeniku, enamasti naised ja lapsed. Ukrainast pärit õpetajad on leidnud võimalusi asuda tööle Eesti haridusasutustes ning ka Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine on tehtud kiirelt võimalikuks, et aidata kaasa kiiremale kohanemisele.

“Keeleõppe puhul on suureks kitsaskohaks õpetajate nappus ja ka muukeelsetele lastele sobilike õppematerjalide puudus. Digitehnoloogia annab võimaluse interaktiivseks ja mänguliseks õppimiseks ning toetab uute teadmiste kinnistamist ka kodus,” selgitab ALPA Kidsi tegevjuht Kelly Lilles. “Oleme tänulikud Heateo Haridusfondile, kes näeb võimalust ALPA digiõppemängudega aidata kaasa Ukraina laste ja noorte kiiremale lõimumisele ning seeläbi saame tõesti võimaldada esimesele 100 haridusasutusele, kes registreerivad ennast aadressil Alpa.ee, võimaluse saada aastaks ALPA eestikeelsete digiõppemängude täispakett õppevahendina tasuta kasutamiseks,” rõõmustab Lilles.

ALPA Kids loob koos Eesti õpetajatega digiõppemänge, kus saab õppida eesti tähestikku, numbreid jpm ning laiendada sõnavara Eesti looduse teemal. Mängud on suunatud 3–8 aastastele vanustele, kuid muu kodukeelega laste puhul on sihtrühma vanuseks kuni 2. kooliaste. ”Mobiilirakenduses on muu kodukeelega lastele spetsiaalne kõneaeglusti, mis automaatselt aeglustab rakenduses kõnet – seeläbi saab eesti keelt ka hõlpsamini õppida”, kinnitab Lilles.

ALPA võitis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antava rahva lemmiku “Keeleteo auhinna 2021” ning 2022. aasta auhinna “Lastega ja lastele”, mida annavad välja Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei ja partnerid. ALPA eestikeelsetel mängudel on kokku üle 65 000 kasutaja. Nende seas üle 350 haridusasutuse, kes on otsustanud ALPA mänge kasutada õppetöös. Muu kodukeelega laste lõimimine eestikeelsesse haridusse on Ukrainast saabunute kontekstist väga aktuaalne teema, milles õpetajad ALPA võimalusi väga hindavad.

Kogemusi jagab Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpiabi õpetaja Anastasiia Illiashenko

Anastasiia Illiashenko. Foto: Erakogu

Kust sa pärit oled ja kuidas sa Eestis kohanesid?

Olen 18-aastane ja sündisin Kiievis. 2015. aastal kolisime ema ja kasuisaga Tallinnasse. Uus kultuuriruum, kombed ja elustiil olid mulle alguses harjumatud, aga see, et alustasin õpinguid kohe eestikeelses koolis, aitas mul oluliselt kiiremini kohaneda.

Mida sa Tallinna Saksa Gümnaasiumis praegu teed?

Tean, kui raske on eesti keele õppimine nullist. Praegu, olles ise lõpetanud Tallinna Saksa Gümnaasiumi, on mul hea võimalus siin panustada ja anda eesti keele õpiabi tunde väiksematele lastele, kes on Ukrainast siia kooli tulnud.

Katsetasite lastega ALPA mänge. Kuidas teil seni läinud on?

ALPA mängud on laste lemmikud! Koolis on tore võimalus kasutada neid nii interaktiivsel tahvlil kui tahvelarvutites. Mulle meeldib, et seal on nii palju kategooriaid ja erinevaid mänge, millest iga laps võib midagi enda jaoks leida. Samuti on tore, et seda rakendust on tohutult lihtne kasutada. Lapsed on lihtsalt vaimustuses sellest uuenduslikust ja mängulisest õppevõimalusest.