Home Eesti elu AMETIISIKUTE KOHUSTUS I Huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg läheneb
AMETIISIKUTE KOHUSTUS I Huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg läheneb

AMETIISIKUTE KOHUSTUS I Huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg läheneb

Kõigil ametiisikutel, kellel on kohustus esitada huvide deklaratsioon, tuleb seda teha 31. maiks elektroonselt e-maksuametis.

„Panen kõigile deklarantidele südamele, et andmete õigeks ajaks esitamine on kohustuslik. Läbi aastate on madal olnud kohalike omavalitsuste õigeaegselt esitatud deklaratsioonide hulk, seetõttu tuletan eriti volikogude liikmetele deklaratsiooni esitamist meelde. Deklaratsioonis tuleb välja tuua kõik andmed, mida on vaja teada korruptsiooniohu hindamiseks,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Korruptsioonivastase seaduse järgi peavad huvide deklaratsiooni esitama Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, ministeeriumi kantsler ja asekantslerid, Riigikantselei direktor, peaministri ja ministrite poliitilised nõunikud, kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Lisaks võib valitsusasutuse juht või kohaliku omavalitsuse volikogu laiendada vajadusel deklareerimise kohustust oma asutuse ametiisikutele, kes käsutavad avalikku vahendit või viivad läbi süüteo- või haldusmenetlust.

Huvide deklaratsioonide registrisse oli 2021. aasta juunis kantud 5035 ametikohta, kelle huvide deklareerimise tähtaeg oli kas 31. mai või varasem. Nendest 4061 ehk 81% esitas oma deklaratsiooni õigeks tähtajaks. Tähtaegselt olid huvide deklaratsioonid esitanud 10 pädeva asutuse deklarandid, sh justiits-, sotsiaal- ja välisministeerium, PRIA, riigikontroll,  haigekassa, Tartu ülikool ning Võru vallavalitsus.

Tähtajaks esitamata oli deklaratsioon 768 ametikohal. Pea pooled esitamata deklaratsioonidest olid omavalitsuste volikogude liikmetelt. Järgnesid avaliku ettevõtja ning riigi või KOV asutatud sihtasutuse juhtorgani ning valla- ja linnavalitsuste liikmed.

Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtajaks esitamata jätmine on keelatud. Samuti ei tohi deklaratsioonis esitada valeandmeid ning varjata informatsiooni, mis on oluline korruptsiooniohu hindamiseks.

  • Huvide deklareerimiseks tuleb ennast e-maksuametis esmalt eraisikuna identifitseerida ning seejärel valida aruannete alt „Huvide deklaratsioon“. Täpsemad juhiseid huvide deklareerimiseks leiab korruptsiooniveebist .