Avaleht Poliitika Anneli Ott: info vahetamine riigi ja omavalitsuste vahel suurendab nende koostööd
Anneli Ott: info vahetamine riigi ja omavalitsuste vahel suurendab nende koostööd

Anneli Ott: info vahetamine riigi ja omavalitsuste vahel suurendab nende koostööd

Tallinnas toimus eile Keskerakonna omavalitsuskogu neljas infopäev, mille eesmärk on tugevdada nii omavalitsuste infovahetust kui ka omavahelist koostööd. Infopäeval esinesid teiste seas õiguskantsler Ülle Madise ning riigihalduse minister Janek Mäggi.

Keskerakonna omavalitsuskogu esimehe Anneli Oti sõnul tõhustab infopäev koostööd Eestimaa omavalitsuse vahel „Haldusreformi järgselt kasvas omavalitsuste vastutus veelgi ning kuigi piirid on tänaseks ühendatud, tuleb probleemkohtadega jätkuvalt tegeleda. Keskerakonna infopäev on hea võimalus erakonna linnapeadel, vallavanematel, volikogude esimeestel üle Eesti kokku tulla ning kuulda riigipoolseid seisukohti ja rääkida oma piirkonna probleemkohtadest,“ sõnas Anneli Ott, lisades, et infopäeval käivitunud aktiivne debatt näitas, selliste ürituste korraldamine on vajalik.

Riigikogu keskfraktsiooni kuuluva Anneli Oti sõnul tõi õiguskantsler Ülle Madise oma ettekandes välja mitmeid probleemkohti, mis ei põhine vaid omavalitsuste ebavõrdse eelarves vaid ka sotsiaalhoolekandes. „Kohalikud omavalitsused on oma võimekuselt väga erinevad, kuid see ei tohi üle kanduda teenustele, mis on inimestele kõige lähemal. Ebavõrdsuse vähendamiseks peab leidma riik võimalusi omavalitsuste toetamiseks. Samuti soovitas ta omavalitsustele, et eelarve suuremad kulutused võiksid olla inimestele nähtavad, suurendades omavalitsuste läbipaistvust,“ kommenteeris keskerakonna omavalitsuskogu esimees õiguskantsleri ettekannet.

Riigihalduseminister Janek Mäggi ütles omavalitsuste infopäeval peetud kõnes, et järgmise nelja aasta olulisemaks teemaks on uute tõmbekeskuste tekkimine. „Vajame kahe peamise tõmbekeskuse, Tallinna ja Tartu kõrvale ka uusi tõmbekeskusi, et elukeskkond maapiirkondades paraneks ning regionaalpoliitika areng oleks tõhusam. Töökohtade väljaviimine, regionaalprogrammid ning omavalitsuste otsustusõiguse ja tulubaasi suurendamine on võrrandi üks pool, kuid omavalitsustel on samuti ülesanne, teha oma piirkonna jaoks õigeid otsuseid,“ sõnas Janek Mäggi.

Kohtumise lõpetas Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab, kes tegi ülevaate eesootavast Riigikogu valimiste kampaaniast ning selgitas valimisplatvormi põhiseisukohti.

Kommentaarid