Avaleht Eesti elu ARENGU KIIRENDAMISEKS I Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm
ARENGU KIIRENDAMISEKS I Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm

ARENGU KIIRENDAMISEKS I Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm

Riigihalduse ministri kutsel kogunes reedel, 26. juunil esimest korda Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon. Selle tööks on keskenduda Ida-Virumaa arengu kiirendamisele, ettepanekute ja ideede korjele, võttes arvesse piirkonna eripärasid ning kliimaeesmärke.

„Ida-Virumaa vajab oma tuleviku parimaks kavandamiseks uudset ja suurt pilti arvestavat lähenemist nii tegevuste planeerimisel kui ka nende rakendamisel,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Selleks olen moodustanud erinevate organisatsioonide esindajatest ja ekspertidest koosneva juhtrühma, kellega võtame fookusesse Ida-Virumaa arengu kiirendamise. Protsessi käigus kogume ettepanekuid, ideid ja tagasisidet, mida rakendame Ida-Virumaa tegevuskavas, õiglase ülemineku kavas ja Ida-Virumaa regionaalprogrammis. Koostöös riigi, omavalitsuste, kogukonna ja kohalike ettevõtjatega soovime leida Ida-Virumaa jaoks eduvalemi.“

Ida-Virumaa juhtkomisjoni kuuluvad maakonna arenguorganisatsioonid, ministeeriumid ja katusorganisatsioonid. Juhtkomisjoni ülesanne on teha ettepanekuid Ida-Virumaa tegevuskava ning maakonna arengustrateegia uuendamiseks. Samuti esitada oma seisukoht õiglase ülemineku kava ning selle alusel rakendatavate meetmete tingimuste ja teiste ühtekuuluvuspoliitika meetmete kohta. Lisaks tuleb juhtkomisjonil seirata territoriaalse ülemineku kava tulemuste saavutamist ja vastavalt teha soovitusi meetmete muutmiseks.

Juhtkomisjoni avakoosolekul lepiti kokku õiglase ülemineku protsessi edasises korralduses. Lisaks said komisjoni liikmed ülevaate õiglase ülemineku rahastamise võimalustest ning Eesti ja Euroopa Liidu eesmärkidest kliimaneutraalsuse suunas liikumisel. Arutati nii kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi Ida-Virumaal kui ka õiglase üleminekuga seonduvat üle Eesti. Juhtkomisjoni kõrval on protsessis oluline roll maakondliku omavalitsuste liidu moodustatud Ida-Virumaa õiglase ülemineku platvormil. Seal töötatakse läbi erinevad arvamused ja sõnastatakse ettepanekud. Need on sisendiks juhtkomisjonile ning protsessiga seotud strateegiadokumentide koostajatele riigi ja piirkonna tasandil.

Minister Aabi sõnul tuleneb vajadus õiglase ülemineku kavandamiseks Eesti riigi seatud eesmärkidest vähendada kasvuhoonegaaside koguheidet. „Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab kõiki Eesti piirkondi, kuid kõige otsesemalt puudutab see Ida-Virumaad,“ lisas Aab. „Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO² intensiivse majanduse ümberkorraldamist. Sellest tulenevat soovime majanduskeskkonna mitmekesistamist kavandada koos töötajate oskuste arendamise ja elukeskkonna parandamisega, et tagada piirkondlik tööhõive, sissetulekute säilimine ja Eesti strateegiline varustatus elektrienergiaga.“

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga