Home Haridus AUHINNATUD NOORED I Lääneranna Teataja vahel hakkab kord kvartalis ilmuma noorteleht
AUHINNATUD NOORED I Lääneranna Teataja vahel hakkab kord kvartalis ilmuma noorteleht

AUHINNATUD NOORED I Lääneranna Teataja vahel hakkab kord kvartalis ilmuma noorteleht

Sel nädalal jõuab valla postkastidesse Lääneranna Teataja 35. juubeliväljaane, mille teeb eriliseks lehe teine pool – Lääneranna Lumehelbekese esimene number. Lumehelbeke on kord kvartalis ilmuv noorte endi koostatud ja kujundatud eakaaslastele suunatud paberväljaanne.

Noorteleht tutvustab valla aktiivseid noori, kajastab nende tegemisi ja omaloomingut ning toob lugejani ühiskonda puudutavaid teemasid ja nende mõju noortele. Lehel on viis rubriiki. „Noorte hääl“ koondab arvamuslood, „Meie lumehelbekesed“ tutvustab läbi persoonilugude kohalikke aktiviste, huumorit pakub lugejatele „Pilahelbeke“. „Loomenurgas” avaldatakse noorte loomingut ning „Noorteinfo” rubriigis kajastatakse sündmusi ja muid aktuaalseid teemasid, millele noored soovivad pöörata suuremat tähelepanu.

Lumehelbeke kui õrnahingeline mässaja

„Lumehelbeke tasa-tasa…” on teada-tuntud katkend Juhan Liivi samanimelisest luuletusest, millel puudus algselt seos tänapäeva ühiskonnas kasutatava lumehelbekese negatiivse stereotüübiga. Võib-olla tõesti on Juhan Liiv tahtmatult, kuid tabavalt kirjeldanud praegust „lumehelbekeste põlvkonda”, sest uue põlvkonna esindajad on tundlikumad ja hellemad kui vanemate generatsioonide esindajad, aga üks, mis kindel – lumehelbeke ei ole tasa. Moodne noor ei vaiki, kui on tunnistajaks olukorrale, kus tehakse kellelegi liiga või teised põlvkonnad vaikivad maha ühiskondlikke probleeme. See noor ja hädine lumehelbeke võtab sõna, sest mõistab, et vaikselt ära kannatades ei toimu muutusi, mida ühiskond tegelikult vajab.

Tänu lumehelbekeste rahulolematusele pööratakse rohkem tähelepanu vaimsele tervisele, tervislikule minapildile, keskonnaprobleemidele, toetava ja arendava õpikeskkonna loomisele. Need „kiired solvujad” ei heitu tegelikult vastuolulistest kommentaaridest, ebausust ega kaugest eesmärgist, sest noored on juba oma loomu poolest pürgijad. Edasitrügijad, janused uute teadmiste ning kogemuste järele. Nende silmis virvendab kaugem eesmärk, tugevam tunne, mis motiveerib neid juba kord seatud sihi poole liikuma, vaatamata eesseisvatele takistustele.

Sama meelekindlalt on noored võitlemas enda maine ja lumehelbekese nime eest. Praeguse põlvkonna noored ei leia, et nende hellus ja õrnus oleks halb asi. Vastupidi. Oma tunnete ja emotsioonide väljanäitamine ning üldisem avatus on need, mis ühendavad inimkonda. Mistõttu häiribki noori, kui keegi kasutab tubli, aktiivse ja hingelise noore kohta sõna “lumehelbeke” negatiivses kontekstis. “Noortena võitleme selle nimel, et tuntum oleks selle sõna paitav tähendus. Sest meie ju teame, et läbipaistev lumehelbeke peegeldab just nüüdisaegse põlvkonna hellust, headust, avatust, kuid ka meelekindlust, tublidust ja aktiivsust,” ütleb Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja Karmen Pikkmets.

Lääneranna lumehelbekesed

Kui Lääneranna meediahuvilised noored kohtusid noortekonverentsi „Meedialine” käigus, ei osanud keegi neist veel arvata, et paar kuud hiljem näeb ilmavalgust nende toimetatud ja noortele suunatud paberleht. Septembrikuus toimunud konverentsi üheks praktiliseks töötoaks oli noortelehe visiooni loomine ja selle esitamine. Just selle töötoa ja hilisemate arutluste ajendil loodi Lääneranna Lumehelbekese kontseptsioon ja noortest ajakirjanikuhakatistest koosnev toimetus.

Tollal veel pisut ebakindlana välja hõigatud nimi Lääneranna Lumehelbeke on tänaseks saanud kogu lehe keskseks ideeks. Käesolevas noortelehes soovib toimetus anda “lumehelbekese” sõnale uue kuvandi kui aktiivsest, tublist ja avatud revolutsionäärist, kelle südamest ei puutu hellus, tundlikkus ega ka hingestatus.

Lumehelbekese toimetuse ridadesse kuuluvad veel Indrek Kivisalu, Carmen-Katriine Särak, Mareena Metsmaa ja Kulla Saatmäe. Toimetuse eesmärgiks on eelkõige koguda ning avalikustada noorte kirjutatud või tehtud kaastöid.

Esimene leht poleks lugejateni jõudnud ilma toetavate ja koordineerivate jõududeta. Tehes midagi uut ja huvitavat, on toimetusel abiks olnud nii jõu kui ka nõuga mitmed imelised inimesed. Nende noortemeelsete kogemuste, toetuse ja abiga ongi sündinud Lääneranna Lumehelbeke. “Toimetus soovib tänada sind, Kristina Kukk, Eliise Tiidussalu, Anneli Pikkmets ja Ain Saare, et oled meid toetanud igal meie sammul. Aitäh, et usute noortesse ning pakute neile võimalusi enda ideid ellu viia!” sõnab Pikkmets.

Et noorteleht oleks tõeliselt noorte nägu ja tegu, ootab toimetus kõigi Lääneranna valla noorte kirjutusi, kunstitöid, ettepanekuid ja ideid, mida avaldada noortelehe tulevastes numbrites.

3. veebruaril tunnustasid haridusministeerium ja haridusamet 2020. aasta silmapaistvamaid noorsootöötegijaid ja -tegusid. Riikliku aasta noortelaagri tunnustuse pälvis Lääneranna Noortekeskuse suvelaager. “Suurimad tänusõnad meie maailma ägedaimatele koolitajatele ja töötubade läbiviijatele! Tegite selle laagri eriliseks ja õpetasite meile palju. Aitäh, armsad lapsevanemad, et usaldasite oma armsad noored meie hoolde. Aitäh, imelised noored, et tegite selle võimalikuks,” ütles Lääneranna Noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets.

Tänavune Lääneranna Noortekeskuse suvelaager toimub 19.-24. juulini taas Pivarootsi lastelaagris.